Úřední deska

Oznámení o přijetí dětí do MŠ Bukovice k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/17

Žádosti č. 4/2016 se vyhovuje.

Žádosti č. 2/2016 se vyhovuje.

Žádosti č. 8/2016 se vyhovuje.

Žádosti č. 7/2016 se vyhovuje.

Žádosti č. 6/2016 se vyhovuje.

Žádosti č. 1/2016 se vyhovuje.

Žádosti č. 3/2016 se vyhovuje.

------------------------------------------------------------------------------

Žádosti č. 5/2016 se nevyhovuje.

 

V Bukovici 27.5.2016                         Mgr. Irena Dobiasová, ředitelka ZŠ a MŠ

Poznámka: Žádáme zákonné zástupce přijatých dětí, pokud jejich žádost byla přijata i v jiných MŠ, aby nám urychleně oznámili, kterou MŠ budou jejich děti navštěvovat.

 

27.5.2016, Lenka Svatoňová

O naší škole

Naše škola nabízí dětem příjemné prostředí v budově, která v roce 1996 prošla celkovou rekontrukcí, později byla v celé škole vyměněna okna a budova byla zateplena a vybavena plynovým vytápěním.
V přízemí se nachází prostory mateřské školy, školní jídelna a šatna. V patře máme školní družinu a třídy, které jsou vybaveny počítači s připojením na internet a interaktivními tabulemi.

Výhody malotřídní školy

Budova školy je malá a přehledná, prvňáček se v ní rychle a snadno orientuje, nemá strach se po škole samostatně pohybovat. Dítě se v krátké době seznámí se všemi spolužáky, pedagogy i provozními zaměstnanci. Starší spolužáci bývají k mladším tolerantní, věkově smíšené skupiny jsou na málotřídkách samozřejmé a přirozené. Součástí naší školy je i škola mateřská, takže přechod předškoláčků do první třídy je zcela bezproblémový, neboť se prvňáčci se svými spolužáky i vyučujícími znají už před vstupem do základní školy.

Komunikace mezi dětmi a dospělými bývá přirozená a otevřená, všichni se na škole mezi sebou znají a vládne zde příjemná rodinná atmosféra. Práce na málotřídní škole v sobě zahrnuje mnoho prvků alternativní pedagogiky, která je zaměřená na celkový rozvoj dítěte a oboustrannou komunikaci mezi učitelem a žákem, a z toho důvodu může být pro rozvoj dětí přínosná.

> > zobrazit celý článek O škole .....