Aktuality základní školy

2008-09

Zápis do 1.ročníku ZŠ

pro školní rok 2019/20 proběhne ve středu,10.4.2019 od 14.30 do 17.00. Zápis je určen pro děti narozené od 1.9.2012-31.8.2013 a děti s odkladem.  Přijato může být i dítě, které dosáhne věku 6 let od 1.9. do 31.12.2019 (zákonný zástupce doloží 1 vyjádření Školského poradenského zařízení), nebo dítě, které dosáhne věku 6 let od 1.1. do 30.6. 2020 (zákonný zástupce doloží 1 vyjádření ŠPZ a 1 vyjádření odborného lékaře). K zápisu s sebou přineste žádost o přijetí (možno vyzvednout v den zápisu), OP zákonného zástupce a rodný list dítěte. Maximální počet přijímaných žáků je 11.

Kritéria pro přijetí:

  1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem v obci Bukovice. 
  2. Dítě s trvalým pobytem mimo obec Bukovice, jehož sourozenec je již v době zápisu žákem ZŠ Bukovice.
  3. Ostatní děti s trvalým pobytem mimo obec Bukovice.

V případě, že počet žádostí překročí 11 míst, bude přistoupeno k losování (vyjma kritéria č.1).

Těšíme se na Vás!

4.3.2019, Irena Dobiasová - 2008-09

← Starší Novější →