Aktuality mateřské školy

Zápis dětí do MŠ Bukovice na šk.rok 2019-20

Zápis se koná v úterý 14. května 2019 od 9 do 15.30h v MŠ Bukovice.                                

Žádost o přijetí si můžete vyzvednout v MŠ nebo je ke stažení na www.zsbukovice.cz/Mateřská škola/Dokumenty MŠ. Vyplněnou a dětským lékařem potvrzenou Žádost přineste v den Zápisu, dále rodný list dítěte, průkaz totožnosti zák. zástupce a v případě dítěte se speciálními potřebami potvrzení z PPP, SPC aj. Zde dále naleznete Kriteria k přijímání dětí do naší MŠ. V Žádosti pro dítě v posledním roce předškolní docházky (5-6leté) nemusí být potvrzení lékaře.

V den Zápisu můžete nahlédnout do provozu naší MŠ, kde Vám poskytneme další informace.

5.4.2019, Lenka Svatoňová ,

Zobrazit všechny články kategorie Úřední deska