O školní družině

Součástí základní školy je školní družina. Nachází se ve stejné budově a její kapacita je 43 dětí.
Náplní školní družiny je tvůrčí činnost, sportovní aktivity, procházky přírodou, společenské hry.

Vychovatelka: Pavlína Kollertová
Telefon - družina: 491 543 405
mobilní telefon: 733 539 528

Školní družina je otevřena od 6,30 hodin do 15,00 hodin.

Pokud chcete své dítě přihlásit do školní družiny (ŠD), prosíme o:

 • důkladné přečtení Vnitřního řádu školní družiny, kde naleznete všechny potřebné informace
 • řádné vyplnění a podepsání Přihlášky k pravidelné činnosti

Nezapomeňte, pokud chcete, aby dítě samo odešlo v jiný čas, než je uvedeno v Přihlášce, oznamte písemně (ne telefonicky) den, dobu změněného odchodu a podepište se. Jde o bezpečnost vašeho dítěte.

V době mezi 13.00 až 14.00 děti ze ŠD neodcházejí, pouze po výjimečné domluvě a nejsme-li mimo budovu.

Do ŠD doporučuji starší oblečení (zvláště ven), svačinu, popř. ráno snídani (ne brambůrky a jiné pro zdraví nevhodné pochutiny.

Přehled kroužků ve školní družině:

Pondělí

 • tvoříme, hrajeme stolní hry

Úterý

 • tvoříme, hrajeme stolní hry
 • Paličkování - p. Horáčková - 2-5 třída

Středa

 • Kuchtík (1x za 14 dní) - vaření jednoduchých receptů - Dětem vždy předem řeknu, co si mají přinést, nebo se rozpočítá cena potravin.
 • Pokusohraní (1x za 14 dní) - vyzkoušíme si různé pokusy
 • Náboženství - 4-5 třída

Čtvrtek

 • sportovní odpoledne

Pátek

 • Stopa - vždy v pátek za příznivého počasí. Pomocí her budeme poznávat okolí Bukovice.
 • Náboženství - p. Troutnar 1-2třída

Dokumenty ke stažení:

Ukázky z družiny
a její činnosti:
pic1
Interirér školní družiny
pic2
Družina je vybavena množstvím stavebnic a her.
pic3
Nacvičujeme zde na školní besídky.
pic4
O Vánocích si nadělujeme dárky.
pic5
Každý rok pořádáme karneval.
pic6
Ven do přírody vyrážíme v každé roční době.
pic7
Snažíme se vytvářet dětem pestrý program - tenhle snímek je třeba z čarodějnického dne.
pic8
A takhle to vypadá při Kuchtíkovi.
Na stránce Základní školy - Aktuality školní družiny si můžete přečíst množství článků o naší činnosti.