Informace jídelny

Vedoucí školní jídelny: Ing. Světlana Ulrichová
Kuchařka:
 p. Barbora Hrábková

Výše stravného v MŠ:

  • dopol.svačina 7 Kč
  • oběd 20 Kč/dítě, 22 Kč/dítě s OŠD
  • odpol.svačina 6 Kč

celkem: 33 Kč / 35 Kč

Výdej obědů v MŠ je od 11.45 do 12h

Placení obědů:

Vždy 20. v měsíci obdrží rodiče lístek s částkou za obědy na další kalendářní měsíc.
Zaplatit pak mohou každé úterý a středu od 6.30 do 15h ve školní jídelně.
Mimo uvedenou dobu pouze po dohodě s vedoucí školní jídelny.

Odhlašování obědů:

Odhlásit oběd lze na čísle 491 543 395 nebo na mobil MŠ 722945744 nejpozději do 14:00 hodin předchozího dne.
V případě onemocnění dítěte, první den vzniká nárok na oběd za dotovanou cenu 20/22Kč. Druhý den nemoci, či při neomluvené nepřítomnosti dítěte, nárok na oběd zaniká a rodiče jsou povinni zaplatit stravné v rozsahu neomluvených dní za plnou cenu (včetně provozních a mzdových nákladů).