Informace o organizaci školního roku 2018/19

Přehled tříd:

V tomto školním roce navštěvují naši školu 43 žáci.

I. třída - třídní učitelka Mgr. Lenka Karpfová
1.ročník (8 žáků), 2.ročník (4 žáci) 

II. třída - třídní učitelka Mgr. Irena Dobiasová
3. ročník (10 žáků), 5.ročník (5 žáků)

III. třída - třídní učitelka Mgr. Jitka Pešinová
4. ročník (16 žáků)

Organizace školního roku 2018/2019:

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2.ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1.února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro náš okres stanoveny na termín od 4.března do 10.března 2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18.dubna a pátek 19.dubna 2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29.června 2019 do neděle 1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce 2019/20 začne v pondělí 2.září 2019.