Poslední články základní školy:

Návštěva Lapidária Broumov

img_31684

S dětmi všech tříd jsme navštívili dětskou galerii, která je umístěna v areálu broumovského kláštera. Umělci zde vystavují díla, na která navazují doprovodné výtvarné programy. My jsme si prohlédli výstavu Zatmění od Klaudie Hlavaté. Protože šlo o velkoformátové koláže, děti si později zkusily koláž samy vytvořit.  Dílka se jim vydařila a v budoucnosti se těšíme na další výstavu.

Fotogalerie k článku

Cesta do pravěku

img_31671

Ve čtvrtek 9. listopadu nás navštívil geolog Milan Skalický. Díky němu jsme měli možnost seznámit se se vznikem naší planety a prvního života na ní. Pan Skalický nás nechal prohlédnout velmi vzácnou sbírku různých zkamenělin, kostí a artefaktů po pralidech. Dokonce jsme si mohli některé z nich i osahat. Pomocí zkamenělin a obrázků jsme si dokázali představit charakteristická zvířata jednotlivých období i činnost pračlověka.

Součástí programu byla i výroba sádrového trilobita, kterého si každý odnesl domů. Děti tak měly pěknou památku. Moc děkujeme za zajímavou přednášku.

Fotogalerie k článku

Plavecký výcvik

img_31651

Minulou středu 8. 11. jsme se rozloučili s bazénem Veba Broumov závěrečnou lekcí. Třeťáci, čtvrťáci i páťáci předvedli, co se za uplynulých deset týdnů naučili, ať už při závodech v rychlosti, ukázkou dovedností nebo při plavání na výdrž. Většina dětí zaznamenala velké pokroky. Plavčíkům děkujeme za dobré vedení a těšíme se na další ročník.

Fotogalerie k článku