Poslední články základní školy:

Karneval Zvěřinec

img_30693

I letos nás čeká maškarní rej 16. 2.  ve školní družině.  Těšíme se na vaše zvířecí masky. Začínáme po svačině a můžete se těšit na hry, tanec a tombolu.

Ještě bych vás ráda poprosila o nějakou pozornost do tomboly, kterou můžete nosit do 14.2. Pavlíně Kollertové.

 


Návštěva Muzea Merkur

img_30709

Za pololetní snahu ve škole a krásné vysvědčení si děti zasloužily odměnu. Tou byla návštěva Muzea Merkur v Polici nad Metují. Nejdříve se nás ujal průvodce p. Pavel Fridrich a povyprávěl nám o všech exponátech v muzeu. K vidění toho bylo opravdu mnoho. Nakonec jsme si mohli vyzkoušet, že něco smontovat a sešroubovat není vždy úplně jednoduché. Se stavebnicí Merkur si budeme hrát i v dalších dnech ve školní družině. 

Fotogalerie k článku

Návštěva ZŠ Police nad Metují

img_30685

V úterý 24. ledna ráno jsme s pátou třídou navštívili Základní školu v Polici nad Metují. Pozvala nás zástupkyně ředitele Mgr. Naďa Dvořáková, a žáci se na to moc těšili. Od září budou někteří z nich do polické školy chodit a „trochu“ se toho obávají, proto se paní zástupkyně snažila je s touto školou seznámit. Prohlédli jsme si několik učeben, tělocvičnu, jídelnu, mohli jsme nakouknout i do probíhající výuky fyziky a děti si tam zkusily jednoduchý pokus. Na závěr jsme si společně povídali o té velké změně, která všechny budoucí šesťáky, či studenty víceletých gymnázií, od září čeká. Napsali jsme si k tomu i pár písemných bodů a...

Přečíst celý článek  » Fotogalerie k článku