Aktuality mateřské školy

Zápis ze schůzky SRPŠ v MŠ Bukovice ze 1.9.2015

 1.   Organizace MŠ Bukovice pro šk.rok 2015/16 – jednotřídní, 26 dětí

      ved. uč. L. Svatoňová,

      uč. H. Dziuba, úklid L. Klímová 

 2.  Seznámení rodičů se Školním řádem MŠ 

 3.  Úplata za PV za MŠ Bukovice jsou 200Kč/ měsíc, děti v posledním roce předškolní docházky neplatí, vyjímkou jsou děti s Odkladem šk.docházky + vyúčtování úplaty za prázdniny 2015

 4.  Vyplnění Evidenčních listů dětí rodiči 

 5.   Fond – se zprávou o hospodaření za šk.rok 2014-15 seznámí p. Exnerová

 6.   Fond na šk.rok 2015-16 vybíráme v částce 200,-/dítě 

 7.   Informace ŠJ – seznámí ved. ing.S. Ulrichová – přihlášky ke stravování, odhlašování, vyzvedávání obědů, placení a výše stravného, atd. 

 8.  Seznámení rodičů s ŠVP a TVP na šk.rok 2015/16

 9.   Plán práce vždy na 3 měsíce je umístěn na informační nástěnce a webových stránkách školy zs.bukovice.cz/mateřská škola/ plán akcí 

10.  Omlouvání dětí je písemně do sešitů v šatně nebo telefonicky na č. 722945744, 491543395 

11.   Logopedické vyšetření poskytuje MŠ logopedkou z SPC Náchod dle zájmu rodičů 

12.  Předškoláci 8 dětí + 4 střední – pracovní skupina 

13.  Hlídat u dětí správné držení lžíce, příboru a tužky., vést k samostatnosti, k pohybovým aktivitám, potřeby a oblečení do MŠ 

14. Dodržování pracovní doby v MŠ (časné a pozdní příchody rodičů!) Provoz MŠ od 1.9.2013 začíná v 6.30 do 15.30h 

15. Vyzvedávání obědů do nádob je od 11.15 do 11.30h přímo ve školní kuchyni. 

16. Informace o akcích MŠ sledovat na informační nástěnce a web stánkách MŠ Bukovice www. zsbukovice.cz/mateřská škola 

17. Nadstadartně MŠ nabízí návštěvu solné jeskyňky v Broumově pro ml. děti a plavecký výcvik pro předškolní děti (platí si rodiče)

3.9.2015, Lenka Svatoňová ,

Zpět