Aktuality základní školy

Karlovarský skřivánek

img_17230

Dovolte, abych se s Vámi podělila o radost, kterou nám přinesl Jan Hrábek žák 1. třídy v pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek.
V Karlových Varech se 19. března sešli vítězní zpěváci oblastních kol z celé naší republiky a Honzík se ve své kategorii mezi nimi neztratil. Patřil k těm nejlepším - pro ilustraci: mezi vítěznými zpěváky a žáky oceněnými čestným uznáním byli jen dva z Královéhradeckého kraje. A bylo velmi příjemné slyšet mezi městy jako Praha, Plzeň, Znojmo, Nový Bor také Bukovici.
Porota se skládala z profesorů konzervatoří v Praze, Pardubicích a Brně, operních a muzikálových zpěváků, a tak Hrábkovo čestné uznání má svou nezpochybnitelnou cenu.
A jak se dostal do Karlových Varů?
Na škole jsme uspořádali pěveckou soutěž Bukovická rolnička - té se zúčastnila téměř polovina žáků školy. Děti zpívaly a capella, ve dvojicích a nakonec s klavírním doprovodem. Mnozí zjistili, že na soutěž se nelze připravit za jediný večer, jiní si vybrali nevhodné písničky a někde zapracovala tréma. Do oblastního kola v ZUŠ Polici nad Metují se probojovala Jarmila Troutnarová, Kateřina Vacková a Jan Hrábek. Ten byl vybrán s písničkami Já do lesa nepojedu a Za tou naší stodoličkou do celostátního kola.
Pokud všechno dobře vyjde, budete si moci tyto tři žáky poslechnout na Zahradní slavnosti.
Mgr. Alena Bartoňová

20.3.2017, Pavlína Kollertová , 2016-17

Zpět