Aktuality základní školy

Výlet prvňáčků na náchodský zámek

img_18510

21. červen
V první letní den prvňáčkové opustili školu a autobus je odvezl do Náchoda. Prošli jsme Kamenicí, nezapomněli jsme si šlápnout na podkovu, a zastavili se na náměstí, abychom si prohlédli výzdobu radnice, typické věžičky kostela a pověděli si, k čemu sloužil pranýř.
Pak následoval běh do zámeckých schodů a seznámení s medvědy Ludvíkem a Dášou.
Na prvním nádvoří nás očekávala kněžna Kateřina Vilemína Zaháňská, aby nás provedla komnatami zámku, kde žil její otec vévoda Petr Biron Kuronský. Lenka s Janou si vyzkoušely dobové šaty a moc jim to slušelo.
Milovníky zvířat zaujali v zámeckém výběhu jeleni a daňci, kteří po chvíli přišli k nám, a moc nás bavilo pozorovat je.
V náchodské galerii jsme se v zajímavém programu seznámili s ilustracemi Darji Čančíkové, Hledali jsme její vystavované obrázky v knížkách a po přečtení ukázky začali vytvářet vlastní práce. Na skleněné tabulce pokryté černou tuší vyrývali hřebíkem své motivy a po prosvícení pokrývali různými barvami a strukturami. Vznikla nečekaně krásná dílka.
A pak už následovala cesta zpátky na nádraží s nezbytnými nákupy suvenýrů a dárečků, bez kterých by výlet nebyl výletem.
Mgr. Alena Bartoňová

Fotogalerie k článku

22.6.2017, Pavlína Kollertová , 2016-17

Zpět