Aktuality základní školy

Seznámení s Andy Goldsworthem ve výtvarné výchově

img_20565

Ukázkou z dokumentárního filmu Řeky a přílivy jsme se seznámili s prací umělce,    land - artistou Andy Godsworthem. Film se nám moc líbil a inspiroval nás v našem tvoření na školní zahradě.

Land-art (z anglického land - země, art - umění) - znamená v překladu zemní umění neboli umění země. Soustředí se na různé zásahy v přírodě nebo na práci s neobvyklým materiálem v přírodě. 

Umělci - land-artisté záměrně pracují v přírodním prostředí. Chtěli vystavovat svá díla jinde než jen v prostorách galerií. Do galerií se však vracejí v podobě expozic svých kreseb, fotografií, videozáznamu, který pořídí během svých akcí v přírodě.

Land-artisté pracují se zeminou, hlínou, pískem, kamením, slámou, senem, se suchými větvemi, listím nebo s vodou v různých podobách - led, sníh, déšť. Někteří z nich přinášejí do přírody i jiné prvky (lana, stuhy, plátna apod.).

Pro land-artisty není důležitý výsledek tvorby, ale prožitek z ní. Již zmíněná fotodokumentace či videozáznam jsou trvalými důkazy toho, co se v přírodě událo. Výsledné dílo je nazýváno reliktem.

Fotogalerie k článku

9.5.2018, Pavlína Kollertová , 2017-18

Zpět