Zápis ze schůzky SRPŠ v MŠ Bukovice ze 2.9.2019

 1. Přívítání přítomných rodičů na schůzce, představení uč. a úvodní slovo nové řed.školy Mgr. L. Karpfové
 2. Organizace MŠ Bukovice pro šk.rok 2019/20 – jednotřídní, kapacita max.26 dětí – ráno do 8.15h, po obědě ve 12-12.15h
  ved. uč. L. Svatoňová, uč. H. Dziuba, asistentka pg. Ivana Hornychová, úklid L. Klímová
 3. Seznámení rodičů se Školním řádem MŠ
 4. Úplata za PV za MŠ Bukovice jsou 200Kč/ měsíc, děti v posledním roce předškolní docházky neplatí, vyjímkou jsou děti s Odkladem šk.docházky + vyúčtování úplaty za prázdniny 2019
 5. Vyplnění Matričních a Evidenčních listů dětí rodiči, dále informovaných souhlasů dle GDPR k užívání osobních dat dětí a jejich zák.zástupců a zmocněnců
 6. Fond – se zprávou o hospodaření za šk.rok 2018-19 rodiče seznámila p. Exnerová (k nahlédnutí v MŠ)
 7. Fond SRPŠ na šk.rok 2019-20- vybíráme v částce 200,-/dítě
 8. Informace ŠJ – přihlášky ke stravování, odhlašování, vyzvedávání obědů, placení a výše stravného – letos zvýšení o 2Kč, atd., vyzvedávání obědů do nádob je od 11.15 do 11.30h přímo ve školní kuchyni (viz informace školní jídelny na webu www.zsbukovice.cz
 9. Seznámení rodičů s aktualizacemi ŠVP a TVP na téma: „Povídání s pejskem a kočičkou“ na šk.rok 2019-20 (září výlet do broumovského útulku)
 10. Plán práce vždy na 3 měsíce je umístěn na webových stránkách školy na stránce Plán akcí
 11. Omlouvání dětí je písemně do sešitů v šatně nebo telefonicky na č. 722945744, 491543395
 12. Info o logopedickém vyšetření z SPC Náchod dle zájmu rodičů pro děti od 4 let- formuláře
 13. Organizace vzdělávání v MŠ - 1. prac.skupina: Předškoláci 8 dětí + 6 střední, 2. pracovní skupina: 12 ml.dětí
 14. Rodiče byli seznámeni s přihlašováním svých dětí na škol.akce – lístečkovou formou
 15. Dodržování pracovní doby v MŠ (časné a pozdní příchody rodičů!) Provoz MŠ od 2.9.2019 začíná v 6.30 končí v 15.30h
 16. Informace o akcích MŠ sledovat na informační nástěnce a webové stánce MŠ Bukovice
 17. Nadstadartně MŠ nabízí návštěvu solné jeskyňky v Broumově pro ml. děti a plavecký výcvik pro předškolní děti (platí si rodiče) 4.2.2020
 18. Datové schránky rodičů pro posílání písemností – nahlásit škole
 19. Různé: - hlídat u dětí správné držení lžíce, příboru od 4 let a tužky - vést k samostatnosti, k pohybovým aktivitám - potřeby a oblečení do MŠ- kartáček na zuby, pyžamo, gumovky
 20. Diskuse.

V Bukovici 2.9.2019, zapsala L. Svatoňová

3.9.2019, Lenka Svatoňová ,

Dokumenty MŠ:


(Program Adobe Reader ke čtení pdf dokumentů najdete na adrese http://get.adobe.com/cz/reader/ .)