Projekt Šablony II pro ZŠ a MŠ Bukovice

Projekt ŠABLONY II. PRO ZŠ A MŠ BUKOVICE, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014335 je spolufinancován Evropskou unií.
Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.
Celková výše podpory: 931 700,- Kč.

ikona pdf Plakátek projektu ke stažení.