Aktuality základní školy

Domácí úkoly na týden 16.3. - 20.3.2020

Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, neváhejte se obrátit na své učitelky:

Lenka Karpfová -lenka.karpfova@seznam.cz
Jitka Pešinová  -j.pesinova@centrum.cz
Kateřina Šrámková -sramka@centrum.cz

První ročník

Psaní - Písanka 3 - 6, opis psacího písma ze Slabikáře do sešitu libovolně   

Čtení - Slabikář 61, 75, 76, 77, Pracovní sešit ke Slabikáři str.2 a 3 - vlastní výběr cvičení

Matematika - učebnice 25 - 27, sloupečky podle chuti, obrázek do čtverečkovaného sešitu

Prvouka - učebnice 44 - 45 pojmenuj vše na obrázcích

(Kdo nemá k dispozici všechny sešity a učebnice, učí se psát velké psací R, opisuje na papír, pilně čte, procvičuje sčítání a odčítání do 10, učí se názvy jarních květin a mláďata domácích zvířat)

Druhý ročník

Český jazyk - pročíst učebnici 70 - 71, do sešitu 70/3, 4, Pracovní sešit 4 - 6, Písanka - dvě stránky, Čítanka - 96 - 99

Matematika - str.24 - 25

Prvouka - učebnice 44 - 45, Pracovní sešit 52 - 53

(Nezapomeňte číst svou rozečtenou knížku.)

Třetí ročník

Český jazyk - učebnice 54 - 56, do sešitu napsat cvičení 2, 5a, 7, 10, 11a a doplnit PS 24, 25, písanka 6, 7, 8, Čítanka 106 - 107

Matematika - učebnice 81 - připomenout si, cvičení 3 ústně, písemně 81/4, 82/1,4, 83/1,3,4,5

Prvouka - opakování kapitoly Zdraví, PS 70, 71

Angličtina - PS 40, 41, učebnice 42 - slovíčka, dny v týdnu, PS 42

Do konce března přečtěte jednu knížku a zapište do čtenářského deníku.

Čtvrtý ročník

Český jazyk - učebnice 57 - 58 - vzor pán, hrad, do sešitu 57/7, 58/11, Pracovní sešit 16, 17, čtení 1 kniha za březen

Matematika - 85/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Angličtina - PS 32, 33, učebnice 34 - slovíčka, PS 34

Přírodověda - opakování str.43, zápis str.44

Vlastivěda - zeměpis - učebnice str.17 - zápis

                    - strana 21 - 22 Václav I. - Přemysl Otakar II. - zápis

Do konce března přečíst knihu a zapsat do čtenářského deníku.

Pátý ročník

Český jazyk - učebnice 82, 83 prostuduj, písemně cvičení 3, 6, 7, 8, 10, Pracovní sešit do str.7, Čítanka 106 - 107

Matematika - učebnice 95/43, 44, 45 písemně, 96/2, 3, 4 ústně, 96/5, 6 písemně

Angličtina - učebnice 38, 39 pročíst, přeložit a Pracovní sešit 38, 39

Přírodověda - str.55 - svalová soustava, půl strany přečíst, vypsat tučně vytištěné

Vlastivěda - zeměpis - znovu přečíst 37 - Praha. hl.město ČR do str. 42 - najdi vše na mapě

Do konce březnat zapsat přečtenou knihu do čtenářského deníku.

16.3.2020, Lenka Karpfová , 2019-20

Zpět