Aktuality základní školy

Domácí úkoly na týden 23.3. - 27.3.2020

Zdravíme všechny děti a rodiče, doufáme, že se vám doma dobře daří a že zvládáte úkoly, které posíláme touto cestou. Tento týden bychom vás chtěly poprosit o vyfocení některých úkolů a odeslání prostřednictvím mailu. Tipů na učení je víc než minulý týden, zařazujeme i inspiraci pro další předměty. Kdokoliv potřebujete konzultace, neváhejte se obrátit mailem na svoje paní učitelky. 

První ročník

Písanka str.7 - 9, do sešitu můžete zkusit diktát slov - klidně čerpejte slova už jednou psaná v písance, vyfoťte a pošlete mailem nejhezčí stránku

Čtení - nové písmenko B,b, kresli tvar, piš slova začínající b, zkus vymyslet roháček do čtverečkovaného sešitu, Slabikář - 62 nahoře, 78, 79, 80 nahoře, PS 4, 5 - výběr cvičení podle chuti

Matematika - 28 - 29

Prvouka - str.46, a str.58 dny v týdnu

Výtvarná výchova - na papír nakresli tužkou nebo tenkým fixem omalovánku pro mladší děti, nevybarvuj, vyfoť a pošli mailem pavlinakollertova@seznam.cz

Pracovní výchova - dej klíčit nebo zasaď semínko luštěniny (hrách, fazol, čočka), pozoruj ho a starej se o něj. Můžeš fotit, kreslit nabo zapisovat, co se den po dni děje. 

 

Druhý ročník 

Český jazyk - PS str.7  - vyfoť a pošli mailem na sramka@centrum.cz,  uč.72/2,4 napsat,   čítanka 100 - 102 a do sešitu čtení otázka a obrázek ke str.98, čti dál svu knížku

Matematika - PS 26 a 27, vytrhat násobilku 4 a učit se ji

Prvouka - PS str.54-55, 56 vše doplň

Výtvarná výchova - na papír nakresli tužkou nebo tenkým fixem omalovánku pro mladší děti, nevybarvuj, vyfoť a pošli mailem pavlinakollertova@seznam.cz

Pracovní výchova - dej klíčit nebo zasaď semínko luštěniny (hrách, fazol, čočka), pozoruj ho a starej se o něj. Můžeš fotit, kreslit nabo zapisovat, co se den po dni děje. 

 

Třetí ročník

Český jazyk - uč.55/7 napsat celé, v online programech (např.skolakov.eu, didakta.cz) procvičuj vyjm.slova, písanka 9 -11, čítanka 109-111 a ústně úkoly pod textem

Čtenářský deník - prosíme do pátku vyfotit a poslat Jitce Pešinové      

Matematika - uč.83/6,7,8,9 do sešitu, pokud máte kružítko, zkuste si práci s ním na papír

Prvouka - PS str.38 , k tomu uč.32 O půdě číst

Angličtina - PS str.42-43 (věty podle učebnice)  a uč.43 - slovíčka

Výtvarná výchova - na papír nakresli tužkou nebo tenkým fixem omalovánku pro mladší děti, nevybarvuj, vyfoť a pošli mailem na pavlinakollertova@seznam.cz

Pracovní výchova - dej klíčit nebo zasaď semínko luštěniny (hrách, fazol, čočka), pozoruj ho a starej se o něj. Můžeš fotit, kreslit nabo zapisovat, co se den po dni děje. 

 

Čtvrtý ročník

Český jazyk -  vzor muž a stroj uč.58-59, do sešitu uč.58/14,  59/15, 19, PS 18, 19,  čítanka - 98-101 a do sešitu čtení otázky 98/1, 2, vyfoť a pošli mailem PS str.17 a 18 na sramka@centrum.cz

Čtenářský deník - prosíme do pátku vyfotit a poslat také mailem   

Matematika - 86/14, 15 a ústně dva vzorové příklady 86/9, 10, 87/23  geometrie 84/1, 5, 6

Angličtina - uč.33/5 opiš do sešitu časování slovesa "can", 34 ústně, piš slovíčka ze str.35, i PS 35

Přírodověda - čti 46, 47 a PS 22

Vlastivěda - dějepis - 22 Václav II., čti, zapiš

                    - zeměpis - 18, 19 čti a napiš co je kompas, kresli směrovou růžici

Výtvarná výchova - na papír nakresli tužkou nebo tenkým fixem omalovánku pro mladší děti, nevybarvuj, vyfoť a pošli mailem pavlinakollertova@seznam.cz

Pracovní výchova - dej klíčit nebo zasaď semínko luštěniny (hrách, fazol, čočka), pozoruj ho a starej se o něj. Můžeš fotit, kreslit nabo zapisovat, co se den po dni děje. 

 

Pátý ročník

Český jazyk - uč.84 celé ústně, 84/c napsat, zopakuj si, jak se píše osnova, PS 7a piš do sešitu a v textu podtrhni všechna příd.jména, zkus doplňovací cvičení na přídavná jména na pravopisne.cz,  čítanka 110-114 a ústně úkoly k textu

Čtenářský deník - prosíme do pátku vyfotit a poslat Jitce Pešinové      

Matematika - 97 celé piš

Angličtina - procvičuj osobní zájmena str.39 , procvičuj slovíčka podle PS vzadu

Přírodověda - str.55 Člověk využívá sílu, čti a piš výpisky

Vlastivěda - zeměpis - str. 43, 44 ČR součást společenstva hospodářsky vyspělých států jen pozorně čti

Informatika -  ve wordu vytvoř stránku s obrázkem jarní květiny a textem o ní zkopírovanými z internetu, stránku zašli na ester.kurova@seznam.cz

Výtvarná výchova - na papír nakresli tužkou nebo tenkým fixem omalovánku pro mladší děti, nevybarvuj, vyfoť a pošli mailem pavlinakollertova@seznam.cz

Pracovní výchova - dej klíčit nebo zasaď semínko luštěniny (hrách, fazol, čočka), pozoruj ho a starej se o něj. Můžeš fotit, kreslit nabo zapisovat, co se den po dni děje. 

23.3.2020, Lenka Karpfová , 2019-20

Zpět