Aktuality základní školy

Domácí úkoly na týden 6.4. - 8.4.2020

Milé děti, tento týden je kratší, protože od čtvrtka budou velikonoční prázdniny. Domácích úkolů je trochu míň, ale úkoly z výtvarné výchovy a pracovní výchovy se týkají Velikonoc a najdete je v dalších článcích. Počasí by mělo být slunečné a jarní, užijte si ho venku.

Pro všechny, kdo chtějí využít výukové programy didakta.cz : Login: crna1301@didakta.cz
Heslo: YQ66

První ročník

Český jazyk – písanka 13, 14, Slabikář 83 – 85, PS vytrhej slova začínající na „ž“ a lep do přílohy uprostřed

Matematika – 32 celou, potom ofoť a pošli, stranu 33 zkoušej ústně říkat, jaký příklad obrázek znázorňuje

Prvouka str. 51 svátky jara, https://www.youtube.com/watch?v=URnK-6PCud4

HVposlechněte si https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8

TV – pokud máte možnost, vezměte si s sebou ven míček a trénujte si házení a chytání

 

Druhý ročník

Český jazykPS 10 - 11, str. 11 vyfoť a pošli na mail, učebnice 75/3, 76/2 – napiš do sešitu, čítanka 104 čti, otázka 1 a 2 do sešitu

Matematika - PS 29, 30/4 do sešitu

Prvouka PS 58 a uč.47 čti a do sešitu obrázek částí stromu

HVposlechněte si https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8

TV – pokud máte možnost, vezměte si s sebou ven míček a trénujte si házení a chytání

 

 

Třetí ročník

Český jazykprocvičování vyjmenovaných slov po Z (již jsme probírali jako první z vyjm.slov). Uč. 57-58 vybrat si jakákoli 3 cvičení ústně + PS strana 30. Uč. 59/1 a,b písemně do sešitu. Čítanka str. 120 - báseň Duben - opsat krasopisně do sešitu Čtení a pěkně doma rodičům zpaměti zarecitovat. Str.121 - přečíst + cv. 1,2 pod textem. Písanka str. 15, 20. Vše prosím ofotit a poslat.

Matematika -Matematika- Uč. 91 - písemné sčítání - prohlédni si způsob, jakým se písemně sčítají trociferná čísla, podívej se na video

https://www.youtube.com/watch?v=QUkZFrPWV9I

a písemně do sešitu vypočítej 91/2,3 a 92/7,10, cv. 11 ústně (můžete se při odečítání třeba střídat se starším sourozencem nebo rodičem). Geometrie - narýsuj na čtverečkovaný papír jakýkoli čtverec, obdélník a trojúhelník a pojmenuj je (zapiš jejich vrcholy). Napiš, jaké strany jsou vůči sobě kolmé a jaké rovnoběžné. Zkoušej rýsovat kružítkem kružnici.

Prvouka živé organizmy v Ps: str. 44 , v učebnici 34,35 přečíst, video: https://www.youtube.com/watch?v=-iiAne2wAnE

Angličtina - učebnice 45, PS 45 a do slovníku slovíčka

HVposlechněte si https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8

TV – pokud máte možnost, vezměte si s sebou ven míček a trénujte si házení a chytání

 

 

Čtvrtý ročník

Český jazykopakování vzorů rodu mužského, uč.61/3 a 4 do sešitu, PS 21 vyfoť a pošli na mail, čítanka 105 - 107, otázky ze str. 105 do sešitu

Matematika - uč.87/20, 21, 22, opakuj si malou násobilku, Geometrie 88/1,2

Angličtina - My address – uč.38 napiš slovíčka a PS 38, otázka "kde něco děláš?" Where do you...?

Přírodověda - uč. 50 - Ekosystém park - prohlédni obrázek a vypiš alespoň 10 živočichů do sešitu

Vlastivěda - dějepis – 23/1-9 do sešitu - opakování Přemyslovců (práce na 2 týdny)
- zeměpis - kapitola Povrch České republiky - z mapy vypiš do sešitu nějakou nížinu, pahorkatinu, vrchovinu a hornatinu v ČR

HVposlechněte si https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8

TV – pokud máte možnost, vezměte si s sebou ven míček a trénujte si házení a chytání


Pátý ročník

Český jazykUž víš, jak poznat sloveso a že se u tohoto slovního druhu určují osoba, číslo, čas? Dnes se podíváme na to, jak se určuje slovesný způsob. Je to jednoduché, nebojte. Podívej se v uč. str. 87/ žlutý rámeček zapiš do sešitu. 87/1,2 ústně, 88/3 písemně + PS str.9 celé. Čítanka str. 115-117. Sloh-téma "Velikonoční zvyky u nás doma"

Matematika - Uč. 101 - podívej se na video

https://www.youtube.com/watch?v=kh670bizQBc

naučíme se sčítat desetinná čísla. Písemně do sešitu 101/2,3,4,5, Geometrie – 100/3,4,5

Angličtina - Project "Easter"

Podívej se na krátké video Peppa pig

https://www.youtube.com/watch?v=IS_LQNCleio v AJ

https://www.youtube.com/watch?v=iP--Szok0wg v ČJ

slovní zásoba: spring, chocolate egg, Easter, ready for..., find, henhouse, chicks.

1. Write and answer the questions:

-How many anymals are there?

-What kinds of animals are there, what are their names?

-Who can´t find any egg?

-What are they doing with their eggs?

-What new can you see in spring?

2. Draw Peppa´s egg

3. Draw a story (komiks) - 4-5 slades with 4-5 sentences - one sentence for each slade (nakresli příběh-komiks, 4-5 snímků + 4-5 vět - ke každému obrázku 1 větu)

Přírodověda - Didakta-lidské tělo-najdete současné učivo (kostra, svaly,atd.)

Vlastivěda - PS 24-26 vyber si 2 doplňovačky(skupiny) z 10 možných a zkus vyplnit. 27-29 doplň

HVposlechněte si https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8

TV – pokud máte možnost, vezměte si s sebou ven míček a trénujte si házení a chytání

    INF -soutěž o nejvtipnější vajíčko v programu malování na počítači, posílejte

 

 

 

 

6.4.2020, Lenka Karpfová , 2019-20

Zpět