Aktuality základní školy

Domácí úkoly na týden 14.4.-17.4.2020

Milé děti, vážení rodiče, na konci tohoto týdne budete mít možnost opět mluvit telefonicky se svými učitelkami. Využijte toho k řešení nejasností a problémů, vyslovte svá přání, ať se vám doma pracuje co nejlépe.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout všechny obrázky a výrobky, které jste vytvořili. Ti z vás, kdo své obrázky nenašli, pošlete je a my je do galerie přidáme.

 

První ročník

Český jazyk – písanka 15 – 17, Slabikář 86 – 88, PS 9 celé – pošli fotku           

Matematika – nová učebnice 1 – 3, do sešitu vymysli pyramidu

Prvouka - str. 48, na papír nakreslit zeleninu, kterou máte rádi. http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_zahrada1.htm

PV – pečuj o sazeničku, kterou jsi dostal ze družiny, začni se sběrem bylin (o sběru bylin je samostatný článek)   

VV  - land art, krajinné umění, zkuste vytvořit obraz z přírodních materiálů v přírodě, inspirace zde:  https://www.zsbukovice.cz/index.php?id=1754 

https://www.youtube.com/watch?v=f7sZv4_0Fxg

HV – podívej se na https://decko.ceskatelevize.cz/cvicky-pana-hudbicky

TV – pošli nám fotku nebo video, jak cvičíš, nebo jen napiš počet km, které jsi ušel na výletě, nebo ujel na kole

 

Druhý ročník

Český jazyk – PS str. 12, učebnice 76/4 a 77/4,5 – napiš do sešitu, sloh - napiš alespoň 3 věty o tom, jaké byly letošní Velikonoce - vyfoť a pošli na mail,
čítanka 105 - 106 čti, 106 otázka 1 a 2 do sešitu
Matematika - PS str. 30
Prvouka – PS doplň str. 59 - vyfoť a pošli na mail 

PV – pečuj o sazeničku, kterou jsi dostal ze družiny, začni se sběrem bylin (o sběru bylin je samostatný článek)

VV  - land art, krajinné umění, zkuste vytvořit obraz z přírodních materiálů v přírodě, inspirace zde:  https://www.zsbukovice.cz/index.php?id=1754 

https://www.youtube.com/watch?v=f7sZv4_0Fxg

HV – podívej se na https://decko.ceskatelevize.cz/cvicky-pana-hudbicky

TV – pošli nám fotku nebo video, jak cvičíš, nebo jen napiš počet km, které jsi ušel na výletě, nebo ujel na kole

Třetí ročník


Český jazyk- uč str.60/1a, celé důkladně přečíst,vybrat správná slovesa. 61/1a) opsat do sešitu, b) slovesa podtrhni vlnovkou, podstatná jm.rovnou čarou, c) vyznač barevnou pastelkou, d) napiš 3 - 4 věty. PS str. 31. Písanka str. 12,13.

Matematika - 93/14 + zkouška, 93/15,17 + vymysli svou vlastní úlohu. 93/18 piš pod sebou. Geo – str. 90 narýsuj kružítkem kružnici podle učebnice tak, aby se do obrázku vešly všechny body.

Všechny písemné úkoly vyfotit a poslat ke kontrole.

Angličtina - učebnice 46 pročíst, PS 46 doplnit a do slovníku slovíčka
Prvouka - PS 45, čti uč.str. 45, http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/houby.htm
PV – pečuj o sazeničku, kterou jsi dostal ze družiny, začni se sběrem bylin (o sběru bylin je samostatný článek)

VV  - land art, krajinné umění, zkuste vytvořit obraz z přírodních materiálů v přírodě, inspirace zde:  https://www.zsbukovice.cz/index.php?id=1754 

https://www.youtube.com/watch?v=f7sZv4_0Fxg

HV – podívej se na https://decko.ceskatelevize.cz/cvicky-pana-hudbicky

TV – pošli nám fotku nebo video, jak cvičíš, nebo jen napiš počet km, které jsi ušel na výletě, nebo ujel na kole


Čtvrtý ročník

Český jazyk – opakování vzorů podstatných jmen, uč. 62/7 a 8 do sešitu, PS 22, sloh - napiš krátké vyprávění (alespoň půl stránky v sešitě) o tom, jaké byly letošní Velikonoce - vyfoť a pošli na mail, čítanka 108 - 110, otázky ze str. 110/2,3,4 do sešitu

odkaz na hezké zopakování vzorů rodu mužského:

https://www.youtube.com/watch?v=yggI2gDsey4

Matematika – uč. 91/1,2,3 92/6 a 9
Angličtina - My address – uč.39 pročti, napiš slovíčka a PS 39, procvičuj otázky z této strany (Do you like...?, Do you play...? atd.)
Přírodověda - uč. 51 - 52 přečíst, jako zápis stačí text z oranžové tabulky str. 52, PS str. 24 doplň, vyfoť a pošli na mail
Vlastivěda - dějepis – dokonči zadání z minulého týdne (23/1-9 do sešitu - opakování Přemyslovců)
- zeměpis - kapitola Typy krajiny - přečti, jsou to 3 strany a vypiš pohoří v České republice a jejich nejvyšší horu

PV – pečuj o sazeničku, kterou jsi dostal ze družiny, začni se sběrem bylin (o sběru bylin je samostatný článek) 

VV  - land art, krajinné umění, zkuste vytvořit obraz z přírodních materiálů v přírodě, inspirace zde:  https://www.zsbukovice.cz/index.php?id=1754 

https://www.youtube.com/watch?v=f7sZv4_0Fxg

HV – podívej se na prezentaci Vendy a Lukáše (pošlu mailem), a kdo ještě neměl referát, připravte něco o své oblíbené kapele, co bychom mohli takto ukázat ostatním

TV – pošli nám fotku nebo video, jak cvičíš, nebo jen napiš počet km, které jsi ušel na výletě, nebo ujel na kole

 

Pátý ročník

 

Český jazyk - 89/4 - přečíst a) b) písemně. 89/7 - zkuste si diktát, pokud může pomoci rodič nebo sourozenec (nebo opiš). 90/1,2 ústně + pročíst tabulku, žlutý rámeček zapsat do sešitu. 91/5 písemně. PS 10/1,2,3. Sloh - PS str.10. Čítanka str. 120-122 + odpověz na otázky za textem.

Matematika - 102/ 6,7 písemně, 8 ústně, 9 písemně (nakresli tabulku a vypočítej), 11 - celé a vymysli k jednomu příkladu slovní úlohu.

Angličtina - 42/1 - přečíst, přeložit ústně, 2 - zapiš do sešitu + slovíčka do slovníčku. PS str.42

Přírodověda - 57 přečíst a zápis a obrázek (vystřihnout v PS str.65)

Vlastivěda – 45 Evropa - sjednocující světadíl - prohlédni si mapu, podívej se, jaké státy kde v Evropě leží, jaké státy sousedí s Českou republikou. Zapiš do sešitu nadpis a krátký zápis. PS 35/1,2

Všechny písemné úkoly vyfotit a poslat ke kontrole.

PV – pečuj o sazeničku, kterou jsi dostal ze družiny, začni se sběrem bylin (o sběru bylin je samostatný článek)

VV  - land art, krajinné umění, zkuste vytvořit obraz z přírodních materiálů v přírodě, inspirace zde:  https://www.zsbukovice.cz/index.php?id=1754 

https://www.youtube.com/watch?v=f7sZv4_0Fxg

HV – podívej se na prezentaci Vendy a Lukáše (pošlu mailem), a kdo ještě neměl referát, připravte něco o své oblíbené kapele, co bychom mohli takto ukázat ostatním

TV – pošli nám fotku nebo video, jak cvičíš, nebo jen napiš počet km, které jsi ušel na výletě, nebo ujel na kole14.4.2020, Lenka Karpfová , 2019-20

Zpět