Aktuality základní školy

Domácí úkoly na týden 20.4. - 24.4.2020

Milé děti, vážení rodiče, základní domácí úkoly najdete jako obvykle. V rámci učení se o přírodě jsme pro vás připravily prezentace o rostlinách a zvířatech v české přírodě, kterým se věnuje další článek. Posledním z úkolů je příspěvek do vznikajícího časopisu, kterému se také věnujeme v samostatném textu. Děkujeme vám všem za vaše úsilí při učení doma a přejeme vám úspěšné učení v klidu a s úsměvem i v dalším týdnu.

 

První ročník

Český jazyk – písanka 16, 17, 18, Slabikář 63 nahoře, 89, 90, PS 10 vyber si

Matematika – uč.4, modrý sešit - 6/4

Prvouka – uč se zvířata a rostliny z prezentací

DV – úkol přijde mailem

Časopis – prosíme 1 příspěvek

 

Druhý ročník

Český jazyk – PS str. 13, učebnice 77/6 - napiš do sešitu slova, která se nepíší podle žádného pravidla a musíme si je pamatovat, 78/4 a 79/1 do sešitu,
čítanka 107-108 čti, 108 otázka č. 2 + obrázek do sešitu
1 strana písanky

Matematika - PS str. 31 - 32 opakování, zkus vyřešit bez pomoci rodičů - vyfoť a pošli na mail

Prvouka – uč se zvířata a rostliny z prezentací

DV – úkol přijde mailem

Časopis – prosíme 1 příspěvek

 

Třetí ročník

Český jazyk - 62/slovní druhy - napiš do sešitu. 62/1 ústně. PS str. 2. 63/podstatná jména - opiš žlutý rámeček. 63/1,2 ústně a cv.3-napiš krátké věty (celkem jich je 7). PS str.3/celé + 4/4. Čítanka 124/Ptám se, ptám se, pampeliško - zarecitovat báseň a nahrávku mi poslat. Písanka 16+17.

Matematika - 94/1,2,3 ústně, cv. 4 písemně do sešitu. 95/5 písemně (pouze první 2 příklady napiš s celým rozkladem-viz první příklad). 95/7 ústně, 95/10 písemně. G-poslechni si výklad k náčrtku, který již máš v sešitu a potom str. 96/1,2 s tímto videem narýsujeme kružnici https://youtu.be/ZlBOgWOkn1c

Všechny písemné úkoly vyfotit a poslet ke kontrole.

Angličtina - učebnice 47 pročíst, PS 47 doplnit a do slovníku slovíčka
poslech cvičení označených vpravo malým šedým CD s číslem 70 a 71 - odešlu přímo na e-mail žákům

Prvouka – uč se zvířata a rostliny z prezentací

DV – úkol přijde mailem

Časopis – prosíme 1 příspěvek

Čtvrtý ročník

Český jazyk – opakování podstatných jmen, uč. 63/3 do sešitu - doplň dle zadání a za každé podstatné jméno napiš do závorky vzor, např. říše(růže),
str. 64/7 do sešitu, 64/6 - do sešitu vypiš věci, které se vyrábějí ze dřeva a napiš k nim vzor, čítanka 111 - 113, otázka ze str. 113 do sešitu

Matematika – uč. 92/10 a vzorový příklad 11, opakuj jednotky délky dle 94/5, vypočítej 94/2,3,4,6
Geometrie - pokus se o konstrukci čtverce a obdélníka dle str. 93

Angličtina – uč.40 - 41 pročti, napiš slovíčka a PS 40 - 41,
poslech cvičení označených vpravo malým šedým CD s číslem 50 - 53 - odešlu přímo na e-mail žákům

Vlastivěda - dějepis – nakresli do sešitu časovou osu a napiš přehled přemyslovských králů - 24/b,c - vyfoť a pošli na mail
- zeměpis - kapitola Vodstvo ČR - přečti a do sešitu vypiš rozdělení vody v krajině a části toku řeky (od pramene k ústí)

Přírodověda – uč se zvířata a rostliny z prezentací

Časopis – prosíme 1 příspěvek

 

Pátý ročník

Český jazyk - 93/1 ústně, žlutý rámeček (co je to příčestí) napsat do sešitu, tabulku o časování nastudovat a zkusit vymyslet věty ve všech osobách a číslech. 94 přečíst tabulku a opět věty jako v předchozí tabulce. 94/písemně cv.2 (6 vět se slovy z učebnice), cv.3,4. PS 11 celé. Čítanka 124 - 125 + otázky, 126/komiks.

Matematika - 103/1 ústně, 2,3,4,5 písemně. G-105- a) napiš vlastnosti krychle a kvádru. b) napiš, jaké předměty ve tvém okolí mají tvar krychle a kvádru. 105/4,5,6,7

Angličtina - 43/4 přečíst a krátký rozhovor vymyslet a zapsat do sešitu. Zapsat slovíčka too much, here you are. PS 43/celé, cv.7-poslech (nahrávka bude připravena ve středu)

Přírodověda - Trávicí soustava - výpisek + obrázek obkreslit do sešitu a popsat ho.

Uč se zvířata a rostliny z prezentací.

Vlastivěda - Sousední státy ČR (str.46-47) - Slovensko - zápis do sešitu. PS 65+36

Časopis – prosíme 1 příspěvek

 

 

19.4.2020, Lenka Karpfová , 2019-20

Zpět