Aktuality základní školy

Domácí úkoly na týden 4.5.-7.5.2020

Vážení rodiče, milé děti, další týden kratší o pátek je před námi a s ním i nové úkoly pro učení se doma.

Všichni budeme soutěžit v přírodovědné soutěži a připravovat večeři pro rodinu!

Chystáme se na znovuotevření školy, během týdne vás budeme mailem informovat podrobněji.

 

První ročník

 

Český jazyk – písanka 23, 24, 25

Slabikář 63 g, 64 f, 97, 98, sešit – piš tiskacím (můžeš i kreslit) slova, ve kterých je G, F

Matematika - 7,8, na papír zkus rýsovanými čarami obrázek domečku.
Prvouka – zkus si soutěž podle dalšího článku

PV – připrav rodině večeři a vyfoť

VV – můžeš nakreslit jedno ze zvířat ze soutěže i s okolím, kde by se mu líbilo

HVmájová písnička, ve které je jen jedna samohláska

https://www.youtube.com/watch?v=eB1cL4I5OZ8

TVPoskoč si! Můžeš přes švihadlo, nebo na doskočišti do dálky nebo na silnici panáka :-)

 

Druhý ročník

 

Český jazyk - učebnice 82/3 a 4 do sešitu, PS str. 15 , sloh - čti bajku str. 81/1 a do sešitu odpověz 81/4b,c
čítanka 112 - 113 čti, 113 otázky č. 1 a 2 nahoře do sešitu

Matematika - nový PS 7 str. 3 a 4 - vyfoť a pošli na mail

Prvouka - zkus si soutěž podle dalšího článku

- učebnice str. 50 Jarní les - prohlédni si obrázek a napiš do sešitu, které znáš lesní

rostliny a zvířata

PV – připrav rodině večeři a vyfoť

VV – můžeš nakreslit jedno ze zvířat ze soutěže i s okolím, kde by se mu líbilo

HVmájová písnička, ve které je jen jedna samohláska

https://www.youtube.com/watch?v=eB1cL4I5OZ8

TV – Poskoč si! Můžeš přes švihadlo, nebo na doskočišti do dálky nebo na silnici panáka :-)

 

Třetí ročník

 

Do 25. května prosím zapsat knížku do čtenářského deníku

Český jazyk - Nejprve si zopakujeme slovní druhy, viz kvíz: https://drive.google.com/file/d/12Js6QGn8FAa_EVmaVo_Ox8WLOwL8BJ7m/view?usp=sharing. A následující řešení: https://drive.google.com/file/d/12MixcRu_CaL0LvJmqDCNOHibNFHgvrrr/view?usp=sharing. 66/Přídavná jména - nadpis do sešitu + co vyjadřují (žlutý rámeček) 66/1,2 ústně 3,6 písemně. PS str. 6. Sloh - 66/5 (popis hračky). Písanka str.18. Čítanka 128-131 - odpovědi na otázky za textem mi posílejte mluvenou formou na WhatsApp.

Matematika - 98/7,8 a 99/14,20,21

Angličtina - Co jíme celý týden - učebnice 49 pročíst, PS 49 doplnit a do slovníku slovíčka
poslech cvičení označeného vpravo malým šedým CD s číslem 74 - odešlu na e-mail


Prvouka - zkus si soutěž podle dalšího článku

PV – připrav rodině večeři, vyfoť

VV – můžeš nakreslit jedno ze zvířat ze soutěže i s okolím, kde by se mu líbilo

HV - májová písnička, ve které je jen jedna samohláska

https://www.youtube.com/watch?v=eB1cL4I5OZ8

TVPoskoč si! Můžeš přes švihadlo, nebo na doskočišti do dálky nebo na silnici panáka :-)

 

Čtvrtý ročník

Český jazykuč.66/1 vypiš všechna slovesa do sešitu a urči osobu, číslo a čas
pročti tabulky v učebnici na str. 67 - navazují na video s výkladem sloves z minulého týdne, PS str. 25, čítanka 116-117, otázky 117/1 a 2

Matematikaopakuj jednotky objemu str. 97/1,
str. 97/2,3,4,8, Geometrie - nauč se vypočítat obvod trojúhelníka - dle návodu str. 96

Angličtinauč.44 pročti, napiš slovíčka a PS 44
poslech cvičení označených vpravo malým šedým CD s číslem 59 a 60 - odešlu na e-mail


Vlastivěda - dějepis – str. 25 a kousek str. 26 - Karel IV. - přečti a krátký zápis do sešitu
- zeměpis - 30 - Vodní nádrže - do sešitu napiš, co je to jezero, rybník, přehrada

Přírodověda zkus si soutěž podle dalšího článku

PS str. 25

PV – připrav rodině večeři, vyfoť

VV - ve škole zůstaly z poslední VV na kartony namalované opuštěné kvetoucí stromy. Měli jsme v plánu doplnit je příští hodinu ptactvem.
Nakresli nějakého zpěvného ptáčka dle skutečnosti či dle tvé fantazie (velikost asi 10 cm), pošli ho na e-mail paní Šrámkové nebo Kollertové. Vytiskneme, vystřihneme je a nalepíme na vaše rozkvetlé stromy. Budou na vás čekat ve škole :-)

HV - májová písnička, ve které je jen jedna samohláska

https://www.youtube.com/watch?v=eB1cL4I5OZ8

TVPoskoč si! Můžeš přes švihadlo, nebo na doskočišti do dálky nebo na silnici panáka :-)

 

Pátý ročník

Do 25. května prosím zapsat knížku do čtenářského deníku

Český jazyk - opakování diktát: https://drive.google.com/file/d/12SIAXgs0w-q8TnayEdxUYL6z_D2t4QEt/view?usp=sharing. 97/1 ústně + žlutý rámeček, vysvětlení viz https://drive.google.com/open?id=12QBoHPTP1U8GHxdJuL7fsZvGP5MU3S78. 97/2 ústně + tabulka, 3 písemně. PS 13/1,2. Sloh - Rozhovor se známou osobností (návod vám pošlu)

 

Matematika - 108-109/1 ústně, 2,4,6,9,15 písemně. G-narýsuj síť krychle (můžeš na čtverečkovaný papír) s rozměry a=3 cm a vypočítej její povrch.

 

Anglický jazyk - opakovací lekce 46-47 (můžeš si zahrát hru) + PS 46-47

 

Vlastivěda - Spolková rep. Německo str.50-51 - pouze přečíst a vypracovat PS str.38

 

Přírodověda zkus si soutěž podle dalšího článku

- vylučovací soustava str.60 - přečíst + výpisek do sešitu

 

PV – připrav rodině večeři, vyfoť

VV - ve škole zůstaly z poslední VV na kartony namalované opuštěné kvetoucí stromy. Měli jsme v plánu doplnit je příští hodinu ptactvem.
Nakresli nějakého zpěvného ptáčka dle skutečnosti či dle tvé fantazie (velikost asi 10 cm), pošli ho na e-mail paní Šrámkové nebo Kollertové. Vytiskneme, vystřihneme je a nalepíme na vaše rozkvetlé stromy. Budou na vás čekat ve škole :-)

HV - májová písnička, ve které je jen jedna samohláska

https://www.youtube.com/watch?v=eB1cL4I5OZ8

TVPoskoč si! Můžeš přes švihadlo, nebo na doskočišti do dálky nebo na silnici panáka :-)

4.5.2020, Lenka Karpfová , 2019-20

Zpět