Aktuality základní školy

Domácí úkoly v týdnu 18. - 22.5.2020

Vážení rodiče, milé děti, je před námi poslední týden, kdy se budete všichni učit doma. O tom, jaký provoz bude ve škole od pondělí 25.5., brzy pošleme podrobnější mail. Ve škole bude sice všechno trochu jiné, ale všechno zvládneme. Vy, kteří zůstanete doma i v dalších týdnech, uvidíte nás na dálku ve videohovorech a zvládnete svoje úkoly doma. Těšíte se? My už se na vás těšíme!

 

První ročník

Český jazyk - Písanka 29, 30, 31, Slabikář 66 di, ti, ni, 102, 103, PS 17

Matematika - 12, 13, 14 půlku

Prvouka – 52, 53

PV, VV – složte origami, můžete dokreslit, domalovat, pro inspiraci se podívejte na google: ,,origami krok za krokem“. Video pro radost:

https://youtu.be/0ULH0y_i-BA

HV – poznej písničky, nahrávka přijde mailem

TV - https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/ (cvičení s atletkou)

 

Druhý ročník

 

Český jazyk - slova se skupinami bě, pě, vě, mě - učebnice 85, přečti žluté tabulky + pošlu video
85/2,3 do sešitu, PS str. 16
čítanka 115, 118 čti básničky a do sešitu otázka 118/2
Pokračuj v učení básničky Na zahradě (z minulého týdne)

Matematika
- str. 7,8 - opakuj násobilku 2,3,4,5, str. 8 vyfoť a pošli na e-mail

Prvouka
- uč. str. 52-53 přečti si 2 články: Prase a Tur domácí a doplň potom PS str. 60

PV, VV – složte origami, můžete dokreslit, domalovat, pro inspiraci se podívejte na google: ,,origami krok za krokem“ .Video pro radost:

https://youtu.be/0ULH0y_i-BA

HV – poznej písničky, nahrávka přijde mailem

TV - https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/ (cvičení s atletkou)

 

Třetí ročník

 

Český jazyk - 68/žlutý rámeček - napsat do sešitu základní informace.Cv.1 ústně, 2.písemně (pošlu výukové video), 3.ústně. PS str.9. 69/žlutý rámeček - vypsat do sešitu. Cv.1, 2. ústně, 3. písemně. PS 10/1,2,3. Písanka 24+25.

 

Matematika - 112/dělení se zbytkem - podívete se na odkaz https://youtu.be/aPK_eTZKP9A a https://youtu.be/bcGFYsO4cuY + podívejte se do učebnice str. 112. 113/7,8 písemně. G- a) Narýsuj úsečku AB, kde /AB/ = 5 cm. b) Narýsuj kružnici k tak, aby bod A náležel kružnici k.

Prvouka - PS 41, Uč 38 čti

Angličtina - učebnice 51 pročíst, PS 51 doplnit a do slovníku slovíčka
poslech cvičení označeného vpravo malým šedým CD s číslem 76 - z minulého týdne

PV, VV – složte origami, můžete dokreslit, domalovat, pro inspiraci se podívejte na google: ,,origami krok za krokem“ .Video pro radost:

https://youtu.be/0ULH0y_i-BA

HV – poznej písničky, nahrávka přijde mailem

TV - https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/ (cvičení s atletkou)

Čtvrtý ročník

Český jazyk – časování sloves v čase přítomném - uč.68 - pročíst tabulky + pošlu video
str. 68/1,2 - do sešitu, PS str. 26 - vyfoť a pošli na e-mail
čítanka 120 dole - 123, ze strany 123 se nauč 1 básničku nazpaměť

Matematika
– 98/9, 101/2,3,7, geometrie - zkus si složit z papíru - 99/1,2

Angličtina
– Revision - Opakování - napiš slovíčka ze str.47
doplň PS str. 46-47

Přírodověda
- uč. str. 57 - vypiš do sešitu Hospodářská zvířata - savce a jejich užitek (stručně)

Vlastivěda
- dějepis – str. 26 - 27 - dokonči zadání z minulého týdne
- zeměpis - str. 32 - do sešitu napiš, co je to POČASÍ a co PODNEBÍ

PV, VV – složte origami, můžete dokreslit, domalovat, pro inspiraci se podívejte:

https://youtu.be/0ULH0y_i-BA

HV – poznej písničky, nahrávka přijde mailem

TV -domácí cvičení

https://youtu.be/BjPi-QiVnwA

 

Pátý ročník

 

Český jazyk - 101/1 ústně + Nadpis a žlutý rámeček do sešitu,cv.2 písemně. PS str.16 . 102/ vypiš do sešitu všechny druhy zájmen (budeme s nimi pracovat příští týden). Čítanka 146-149 pročtěte si.

 

Matematika - 117/1 ústně, 2 písemně, 8 písemně + jednu slovní úlohu. 118/16. 123/zopakuj zlomky cv.1,2,3. G- 122/1 překresli do sešitu + cv.2,3.

 

Angličtina - zopakuj časování slovesa TO HAVE. Uč.51/5 minulý čas - zapiš do sešitu (pošlu nahrávku k vysvětlení). cv.6 písemně, 7. https://youtu.be/2VuIkSGHL3M - všímej si minulého času. PS 50+51

 

Přírodověda - Smyslová soustava - výpisek do sešitu

 

Vlastivěda - Evropa - jeden ze světadílů - vypracuj v PS str. 40+41 podle učebnice (nemusíš dělat výpisky)

PV, VV – složte origami, můžete dokreslit, domalovat, pro inspiraci se podívejte:

https://youtu.be/0ULH0y_i-BA

HV – poznej písničky, nahrávka přijde mailem

TV -domácí cvičení

https://youtu.be/BjPi-QiVnwA

Informatika - do wordu zkopíruj a vlož webové stránky, které si za poslední týden navštívil/a.

 

17.5.2020, Lenka Karpfová , 2019-20

Zpět