Projekt Šablony III pro ZŠ a MŠ Bukovice

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola, Bukovice, okres Náchod
Název projektu: „Šablony III. pro ZŠ a MŠ Bukovice“
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020208

Období realizace: 1. 9.2021 – 30.6.2023

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Z finančních prostředků v celkové výši 492 000,-Kč hradíme následující aktivity:

Mateřská škola

  • Školní asistent – personální podpora MŠ
  • Projektový den ve výuce

Základní škola

  • Školní asistent – personální podpora ZŠ
  • Projektový den ve výuce

ikona pdf Plakátek projektu ke stažení.