Aktuality základní školy

Preventivní program ve škole

img_30111

Ve středu 5. 10. jsme si do naší školy pozvali zkušeného preventistu, aby s dětmi strávil dopoledne v třídním kolektivu. Takovéto specifické programy mají za cíl prověřit spolupráci žáků, jejich vzájemné vztahy ve třídě, eliminovat rizika chování, popřípadě odhalit vznikající problémy mezi žáky.

Děti byly rozděleny do dvou skupin podle věku, tedy 1., 2. a 3. ročník a druhou skupinu tvořili společně 4. a 5. ročník. Obě skupiny si vyzkoušely zajímavé aktivity na téma přátelství, kamarádství a vzájemné vztahy ve třídě. Pro děti byla tato aktivita nová, přesto se však chovaly bezprostředně a neměly problém vyjádřit svůj názor. I nám pedagogům toto setkání přineslo nové inspirace a jiný náhled na práce dětí ve skupině.

9.10.2022, Jitka Čadová ,

Zpět