Aktuality základní školy

Program primární prevence

img_31605

Jak zvládat náročné situace, rozvíjet pozitivní chování anebo jak vést žáky ke zdravému životnímu stylu? To je úkolem primární prevence a je nedílnou součástí výuky. Proto již druhým rokem k nám do školy dojíždí externí preventista PhDr. Luboš Toman. V minulých týdnech proběhla dvě dopolední setkání, a to ve dvou skupinách - nejdříve se 4. a 5. třídou a o týden později se žáky 1., 2. a 3. třídy. Obě skupiny pracovaly s tématem přátelství, kamarádství a vztahů ve třídě. Obě setkání se nesla hlavně v duchu důvěry a otevřené komunikace. Děkujeme.

23.10.2023, Jitka Čadová , 2023-24

Zpět