Projekt Rovný přístup ke vzdělání v ZŠ a MŠ Bukovice

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání dětí a žáků, a to zejména v případě znevýhodněných skupin. Projekt přispěje ke zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích. Škola čerpá finanční podporu na tyto aktivity: personální podpora – školní asistent v MŠ a v ZŠ, vzdělávání pracovníků, inovativní vzdělávání žáků.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005108
Celková výše podpory: 889 720 Kč
Období realizace: 1.9.2023 – 31.8.2025

spolufinancováno Evropskou unií

ikona pdfPlakátek projektu Rovný přístup ke vzdělání v ZŠ a MŠ Bukovice

ikona pdfSpecifikace projektu

30.10.2023, Lenka Karpfová ,