Aktuality základní školy

Návštěva ZŠ Police n. M.

img_31917

Ve čtvrtek  11. ledna ráno jsme s pátou třídou navštívili Základní školu v Polici nad Metují. Pozvala nás zástupkyně ředitele, paní Mgr. Naďa Dvořáková, a žáci se na to moc těšili. Od září budou někteří z nich do polické školy chodit a „trochu“ se toho obávají. Proto bylo správné je s touto školou seznámit.

Prohlédli jsme si několik učeben, tělocvičnu, jídelnu, mohli jsme se zúčastnit i probíhající výuky fyziky v 6. třídě a děti si tam zkusily jednoduchý pokus s hustotou látek. Na závěr jsme si společně povídali o té velké změně, která všechny budoucí šesťáky, či studenty víceletých gymnázií, od září čeká. Napsali jsme si k tomu i pár písemných bodů o tom, čeho se děti nejvíce bojí a s čím jim můžou učitelé a rodiče pomoci. Děti se přesvědčily, že se není čeho bát a jedna žákyně by tam dokonce šla už teď hned.

V polické škole jsme si to moc užili a paní Dvořákové za to patří velký dík.

Fotogalerie k článku

12.1.2024, Kateřina Šrámková ,

Zpět