Aktuality základní školy

Prezentace pro poznávání zvířat a rostlin

img_29773

Připravily jsme pro vás prezentace, které ukazují živočichy a rostliny naší přírody.  Vyzkoušejte si své znalosti a naučte se alespoň něco nového. Předpokládáme, že prvňáček pozná malou část, třeťák polovinu a páťák většinu.  V polovině května uspořádáme přírodovědnou soutěž ve škole. Všímejte si i skutečných zvířat a rostlin v přírodě.

Seznam rostlin a živočichů k přírodovědné soutěži

Hmyz a bezobratlí

Na louce, na zahradě, na poli

Nekvetoucí rostliny

Ptáci

Ryby, plazi a obojživelníci

Savci

Stromy a keře

U vody, v lese, houby

 

 

 

27.4.2024, Lenka Karpfová , 2023-24

Zpět