Aktuality mateřské školy

Informace ze schůzky SRPŠ v MŠ Bukovice z 2.9.2013

Zápis ze schůzky SRPŠ v MŠ Bukovice ze 2.9.2013:

 • Provoz MŠ od 2.9.2013 začíná v 6.30 do 15.30h
 • Seznámení rodičů se Školním řádem MŠ
 • Fond – zpráva o hospodaření za šk.rok 2012-13 p. Čápová
 • Fond na šk.rok 2013-14 vybíráme v částce 150 Kč
 • Výlet na pohádku do Nového Města n.M. dne 17.10. 2013 – vybíráme 150 Kč
 • Plán práce vždy na 3 měsíce je umístěn na informační nástěnce a webových stránkách školy - Plán akcí
 • Omlouvání dětí je písemně do sešitů v šatně nebo telefonicky na č.722945744, 491543395
 • Vyúčtování úplaty za prázdninové měsíce červenec – srpen 2013
 • Pokračování logopedická péče – p. Cvikýřová
 • Předškoláci – 2.tř. 10 dětí - tř. uč. Hana Dziuba
 • Hlídat u dětí správné držení lžíce, příboru a tužky.
 • Seznámení s výsledky dotazníku z minulého škol. roku
 • Vyzvedávání obědů do nádob je od 11.15 do 11.30h přímo ve školní kuchyni.

2.9.2013, Lenka Svatoňová ,

Zpět