Aktuality základní školy

Přednáška o odpadech

img_6863

Odpad třídíme na sklo, papír, plasty a komunální odpad. Sklo se dává do zelených popelnic. Papír do modrých popelnic. Plasty do žlutých popelnic a komunální odpad se dává do černých popelnic. Komunální odpad se sváží na skládku. Plasty se recyklují.Papír odváží táta do sběrny.

David Scholz, žák 3.ročníku

Začalo to tak, že k nám přijel do školy pán, který pomáhá přírodě. A potom vyndával malé popelnice. No a pak nám začal povídat a ptát se nás, co je to recyklace. A odpovídali jenom Mikuláš a Vojta a malinko i Honza. A ten pán nám potom pouštěl videa. A potom jsme si hráli hru, co do kterého kontejneru patří: například ohryzek do směsného odpadu a žehlička do elektroodpadu. Na konci dal pán Mikulášovi popelničku a Vojtovi tužku. A aby ostatní děti nezáviděly, tak jim dal omalovánky.

Doubravka Čápová, žákyně 4.ročníku

Recyklace odpadů začíná v každé domácnosti. Už doma třídíme odpadky a dělíme je na plasty, sklo, papír, bioodpady a ostatní komunální odpad. Papír, plasty a sklo odnášíme do speciálních kontejnerů, které jsou přistaveny v každé obci na několika místach. Bioodpady kompostujeme. Do popelnic dáváme odpad, který je nerecyklovatelný. Speciální kontejnery jsou i na oblečení a obuv. Pokud v obci takový kontejner není, jsou k němu určena sběrná místa - oblečení a obuv do kontejneru nepatří. Do sběrných dvorů nebo k tomu určených kontejnerů odevzdáváme nebezpečný odpad, například: použité baterie, různé elektrospotřebiče, nábytek, atd. Tím končí recyklace domácnodti a nastupuje průmyslová, kde se odpady třídí, zpracovávají a vyrábí se z nich nové výrobky. Recyklace je důležitá a užitečná, protože pomáhá chránit životní prostředí.

Kristýnka Sirková, žákyně 4.ročníku

5.2.2014 k nám přijel pán z EKO-KOMu a říkal nám o recyklaci, co to vůbec je. No ano, co je to recyklace? Recyklace je třídění odpadů a obnovování již nepotřebných věcí. Recyklovat je ale velmi důležité pro životní prostředí. A hlavně: když vyhodíme plast, tak se v přírodě nerozloží, ale když pet-lahev recyklujeme, tak se nemusí odvážet na skládku, ale udělá se z toho třeba nová. Také z recyklovaného plastu máme třeba nějaké oblečení nebo lavičky v parku. Takže co?  Třiďte a recyklujte!

Jan Kovařík, žák 5.ročníku

Fotogalerie k článku

7.2.2014, Irena Dobiasová , 2013-14

Zpět