Aktuality základní školy

Znak obce z odpadových materiálů

V měsíci říjnu jsme se přihlásili k účasti v pokusu o světový rekord ve vytvoření největší galerie znaků měst a obcí, zhotovených z odpadových materiálů.my a znak Bukovice Celou akci pořádá město Pelhřimov – město rekordů, jménem Agentury Dobrý den. Ta v ČR zastřešuje oblast rekordů a kuriozit.

Úkolem této práce bylo podpořit ekologické myšlení dětí, posílit znalosti o správném nakládání s odpady a sdělit jim, že z odpadů se dají vyrobit užitečné a krásné věci.

Za odpadový materiál jsme si vybrali použité igelitové tašky, sáčky a plachty od cihel, které jsem získala jako sponzorský dar ve žlutém kontejneru ve firmě Stavebniny Grim. Znak jsme vyrobili vpichováním nastříhaných igelitových čtverečků do polystyrénové desky. U práce na znaku si každý vyzkoušel jak stříhání, znak Bukovicetak vpichování. Stříhání igelitových plachet šlo pěkně, problém byl ale s igelitovými sáčky. Tam se problémy sváděly na tupé nůžky a místo nastříhaných čtverečků vznikaly různé tvary. U vpichování děti vymýšlely nejrůznější techniky vpichu. Práce jim šla dobře od ruky a přitom si užily spoustu legrace.
Práce na znaku probíhala v hodinách Pv, ve ŠD a trvala asi 5 hodin.

21. října 2010 jsme náš znak umístili na webových stránkách www.znakymestaobci.cz. Zde si můžete prohlédnout galerii všech přihlášených znaků měst a obcí.

22.10.2010, Pavlína Kollertová , 2010-11

Zpět