Aktuality mateřské školy

Zápis ze schůzky SRPŠ, konané 1.9.2014 v MŠ Bukovice

 1. Přivítání přítomných rodičů ředitelkou školy a učitelkami MŠ
 2. Představení nové uč. p. Heleny Geislerové
 3. Seznámení rodičů se Školním řádem MŠ a Školním vzdělávacím plánem a Třídními vzděl. plány MŠ pro šk.rok 2014-15
 4. Informace o stravování ve šk. jídelné, placení, odhlašování obědů – předala ved. šk. jídelny Ing. S. Ulrichová
 5. O organizaci předškoláků ve šk.roce 2014/15 informovala tř. uč. H. Dziuba
 6. Poplatky za MŠ Bukovice jsou 200Kč/ měsíc, děti v posledním roce předškolní docházky neplatí, vyjímkou jsou děti s Odkladem šk.docházky + vyúčtování poplatků za prázdniny 2014
 7. Pro šk.rok 2014/15 byly zakoupeny prac. sešity – pro děti 3 – 4 leté za 100Kč, pro 5-6leté za 240Kč
 8. Zprávu o vyučtování FONDu 2013/14 přednesla p. Čápová, pro letošní rok vybíráme 200Kč za dítě
 9. Rodiče vyplnili a aktualizovali Evidenční listy dětí
 10. Informace o akcích budou zveřejňovány na informační nástěnce v MŠ a na web.stránkách www.zsbukovice.cz
 11. Nadstandadní nabídka naší MŠ: návštěva solné jeskyňky v Broumově pro ml. Děti (66Kč za 1 návštěvu) a plavecký výcvik v PŠ Náchod pro předškol.děti (cca 700Kč)
 12. Logopedické vyšetření v MŠ – žádosti individuálně dle přání rodičů
 13. Uzavření MŠ v době od 27.-28.10. 2014 a od 22.12. 2014 do 4.1.2015 z provozních důvodů
 14. Diskuse

3.9.2014, Lenka Svatoňová ,

Zpět