Aktuality základní školy

Zápis

img_10169

Já vám povím, co se dělalo u zápisu do 1.třídy.

Zápis se konal dne 22.1 2015. Já jsem měla na starosti třídu paní učitelky Lenky Karpfové. Když děti přišly do třídy, tak musely splnit 5 úkolů.

První úkol byl, že se děti měly dívat na obrázky z 5 pohádek a měly rozeznat, jaký obrázek patří ke které pohádce. Ve druhém úkolu měly děti obkreslit, co vidí na kartičce. Ve třetím úkolu děti měly říct, jaká písmenka vidí na tabulce.

Potom děti říkaly básničku nebo zpívaly písničku. U posledního úkolu se děti podepsaly na tabuli a odešly do družiny anebo do druhé třídy.  

Zápis trvalo od půl druhé do půl šesté. Byla jsem unavená.               

Kristýna Sirková, 5.ročník

 

Povím vám, co se stalo v bukovické škole dne 22.1.2015. Bylo to tak, že paní učitelky vybraly děti na vypomáhání k zápisu. Vybraly dva páťáky a pět třeťáků. Já jsem jako průvodkyně měla na starosti, abych vodila rodiče do družiny nebo do tříd. Byly tři úkoly s pohádkovými postavami.

První úkol byl ten, že se muselo hodně počítat, druhý úkol byl ten, že se muselo psát a zpívat a třetí úkol byl ten, že děti musely namalovat pohádkovou postavu z nějaké pohádky. Dvě žákyně měli za úkol občerstvení, jeden třeťák měl za úkol fotit a dvě žákyně měli za úkol pomáhat ve třídě. My páťáci jsme se tak nějak střídali. Když zápis skončil, udělali jsme hromadnou fotku a umyli nádobí. Když to všechno bylo hotové, tak jsme šli domů.

Doubravka Čápová, 5.ročník

 

Fotogalerie k článku

22.1.2015, Lenka Karpfová , 2014-15

Zpět