Informace jídelny

Vedoucí školní jídelny: Andrea Stuchlíková
Kuchařka:
Věra Vlachová

Placení obědů:

Vždy v předchozím měsíci uhradí strávník zálohu za obědy na další kalendářní měsíc.
K platbě vždy využívá variabilní symbol a hradí výši zálohy, které mu byly stanoveny vedoucí ŠJ.

Číslo účtu:     234866798/0600     

Odhlašování obědů:

Odhlásit oběd lze na čísle 491 543 395 nebo na mobil MŠ 722945744 nejpozději do 13:00 hodin předchozího dne.
V případě onemocnění dítěte, první den vzniká nárok na oběd za dotovanou cenu. Druhý den nemoci, či při neomluvené nepřítomnosti dítěte, nárok na oběd zaniká a rodiče jsou povinni zaplatit stravné v rozsahu neomluvených dní za plnou cenu (včetně provozních a mzdových nákladů).

Výdej obědů do jídlonosičů od 10.45 do 11.10, zadním vchodem.

 

Výše stravného školní rok 2022/2023

   Výše stravného v MŠ:

  • půldenní provoz: dopol.svačina a oběd: 30,-Kč, výše měsíční zálohy 660,-Kč
  • celodenní provoz: dopol.svačina, oběd a odpol.svačina: 38,-Kč, výše měsíční zálohy 836,-Kč
  • celodenní provoz dítěte s OŠD: dopol.svačina, oběd a odpol.svačina: 42,-Kč, výše měsíční zálohy 924,-Kč

(dopol.svačina 8 Kč, dopol. svačina 9 Kč/dítě s OŠD, oběd 22 Kč/dítě, 25,-Kč/dítě s OŠD, odpol.svačina 8 Kč)

Výše stravného v ZŠ:

  • 7-10 let oběd 25,-Kč, výše měsíční zálohy 550,-Kč
  • 11-15 let oběd 27,-Kč (žáci 5.ročníku a žák 4. ročníku s OŠD) 594,-Kč(žáci,  kteří v daném školním roce dovrší jedenácti let)

   

Výše stravného pro cizí strávníky

oběd 80,-Kč, výše měsíční zálohy 400,-Kč (oběd jeden den v týdnu)

                        výše měsíční zálohy 720,-Kč (oběd dva dny v týdnu)

                        výše měsíční zálohy 1120,-Kč (oběd tři dny v týdnu)     

                        výše měsíční zálohy 1440,-Kč (oběd čtyři dny v týdnu)

                        výše měsíční zálohy 1760,-Kč (oběd pět dní v týdnu)

 

Přeplatky budou vráceny v  druhé polovině července. Informace o aktuální výši zálohy k nahlédnutí u vedoucí ŠJ.

 

Dokumenty školní jídelny: