Informace jídelny

Vedoucí školní jídelny: Andrea Stuchlíková
Kuchařka:
Věra Vlachová

Placení obědů:

Vždy v předchozím měsíci uhradí strávník zálohu za obědy na další kalendářní měsíc.
K platbě vždy využívá variabilní symbol a hradí výši zálohy, které mu byly stanoveny vedoucí ŠJ.

Číslo účtu:     234866798/0600     

Odhlašování obědů:

Odhlásit oběd lze na čísle 491 543 395 nebo na mobil MŠ 722945744 nejpozději do 13:00 hodin předchozího dne.
V případě onemocnění dítěte, první den vzniká nárok na oběd za dotovanou cenu. Druhý den nemoci, či při neomluvené nepřítomnosti dítěte, nárok na oběd zaniká a rodiče jsou povinni zaplatit stravné v rozsahu neomluvených dní za plnou cenu (včetně provozních a mzdových nákladů).

 

Výše stravného v MŠ:

  • půldenní provoz: dopol.svačina a oběd: 30,-Kč, výše měsíční zálohy 660,-Kč
  • celodenní provoz: dopol.svačina, oběd a odpol.svačina: 38,-Kč, výše měsíční zálohy 836,-Kč
  • celodenní provoz dítěte s OŠD: dopol.svačina, oběd a odpol.svačina: 41,-Kč, výše měsíční zálohy 902,-Kč

(dopol.svačina 8 Kč, dopol. svačina 9 Kč/dítě s OŠD, oběd 22 Kč/dítě, 24 Kč/dítě s OŠD, odpol.svačina 8 Kč)

Výdej obědů v MŠ je od 11.45 do 12h

Výše stravného v ZŠ:

  • oběd 24,-Kč, výše měsíční zálohy 528,-Kč
  • oběd 26,-Kč (žák 5.ročníku s OŠD) 572,-Kč

Výše stravného pro cizí strávníky

oběd 70,-Kč, výše měsíční zálohy 350,-Kč (oběd jeden den v týdnu)

                        výše měsíční zálohy 700,-Kč (oběd dva dny v týdnu)

                        výše měsíční zálohy 980,-Kč (oběd tři dny v týdnu)     

                        výše měsíční zálohy 1260,-Kč (oběd čtyři dny v týdnu)

                        výše měsíční zálohy 1540,-Kč (oběd pět dní v týdnu)

Přeplatky budou vráceny v měsíci červnu. Informace o aktuální výši zálohy k nahlédnutí u vedoucí ŠJ.

 

Dokumenty školní jídelny: