Zápis ze schůzky SRPŠ v MŠ Bukovice ze dne 1.9.2021

Přivítání rodičů v MŠ, ved.uč. Svatoňovou a řed. L. Karpfovou
Organizace MŠ Bukovice pro šk.rok 2021-22 – jednotřídní, kapacita max.26 dětí
Personální obsazení MŠ: ved. uč. L. Svatoňová, uč. H. Dziuba, asistentka pg. /škol.asistentka Ivana Hornychová, úklid L. Klímová
Seznámení rodičů se Školním řádem MŠ +hygienické podminky pro rodiče v souvislosti s COVID-19: použití respirátoru ve spol. prostorách, dezinfekce rukou u vchod. dveří, nevstupovat do třídy MŠ, nechodit průchozími dveřmi do ZŠ, nevodit do MŠ dítě nachlazené, nemocné
Úplata za PV v MŠ Bukovice je 200Kč/ měsíc, děti v posledním roce předškolní docházky a děti s OŠD neplatí + vyúčtování úplaty za prázdniny 2021
Vyplnění Matričních a Evidenčních listů dětí rodiči, dále informovaných souhlasů dle GDPR k užívání osobních dat dětí a jejich zák.zástupců
Fond SRPŠ – se zprávou o hospodaření za šk.rok 2020-21 rodiče seznámila p. Steinerová (k nahlédnutí v MŠ)
Fond SRPŠ na šk.rok 2021/22- vybíráme v částce 200Kč/dítě
Informace ŠJ od ved. A. Stuchlíkové – přihlášky ke stravování, odhlašování, vyzvedávání obědů, placení a výše stravného, atd., vyzvedávání obědů do nádob je od 10.45do 11.15h přímo ve školní kuchyni.(viz informace školní jídelny na webu www:zsbukovice.cz
Seznámení rodičů s aktualizacemi ŠVP a TVP na téma: „Letem světem“ na šk.rok 2021-22
Plán práce vždy na 3 měsíce je umístěn na webových stránkách školy www:zs.bukovice.cz /mateřská škola/ plán akcí
Omlouvání dětí je písemně do sešitů v šatně nebo telefonicky na č. 722945744, 491543395 + předškoláci na speciální Omluvný list
Info o logopedickém vyšetření z SPC Náchod dle zájmu rodičů pro děti od 4 let - individuálně
Organizace vzdělávání v MŠ - 1. prac.skupina: 9 předškoláků + 5 středního věku, 2. pracovní skupina: 12 ml.dětí
Dodržování pracovní doby v MŠ (časné a pozdní příchody rodičů!) provoz MŠ od 1.9.2021 začíná v 6.30 končí v 15.30h
Informace o akcích MŠ sledovat na informační nástěnce a web stánkách MŠ Bukovice www. zsbukovice.cz/mateřská škola
Nadstadartně MŠ nabízí plavecký výcvik pro předškolní děti- od 1.2. 2022 ( platí rodiče)
Datové schránky rodičů pro posílání písemností – nahlásit škole
Různé: - hlídat u dětí správné držení lžíce, příboru a tužky,
- vést k samostatnosti, k pohybovým aktivitám,
- potřeby a oblečení do MŠ
- max. 1 malý stálý plyšák na lehátko
Diskuse.

V Bukovici 1.9.2021 Zapsala: L. Svatoňová

 

 

2.9.2021, Lenka Svatoňová ,

Dokumenty MŠ:


(Program Adobe Reader ke čtení pdf dokumentů najdete na adrese http://get.adobe.com/cz/reader/ .)