Oznámení o přijetí dětí do MŠ Bukovice k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/22

Žádosti č. 7/2021 se vyhovuje.
Žádosti č. 12/2021 se vyhovuje.
Žádosti č. 11/2021 se vyhovuje.
Žádosti č. 8/2021 se vyhovuje.
Žádosti č. 9/2021 se vyhovuje.
Žádosti č. 1/2021 se vyhovuje.
Žádosti č. 5/2021 se vyhovuje.
Žádosti č. 4/2021 se vyhovuje.
--------------------------------------
Žádosti č. 10/2021 se nevyhovuje.
Žádosti č. 2/2021 se nevyhovuje.
Žádosti č. 3/2021 se nevyhovuje.
Žádosti č. 6/2021 se nevyhovuje.

V Bukovici 17.5.2021                      Mgr. Lenka Karpfová, řed. školy

Poznámka: Žádáme zák. zástupce přijatých dětí, pokud jejich žádost byla přijata i v jiných MŠ, aby nás informovali, kterou MŠ budou navštěvovat.

17.5.2021, Lenka Svatoňová , Úřední deska

Dokumenty MŠ:


(Program Adobe Reader ke čtení pdf dokumentů najdete na adrese http://get.adobe.com/cz/reader/ .)