O naší školce

Mateřská škola v Bukovici je jednotřídní pro děti zpravidla od 3 do 6 let. Je umístěna v jednopatrové budově společně se základní školou a školní jídelnou. Prostředí školy tvoří herna, jídelna, ložnice, šatna, umývárna s WC.

Ke škole náleží školní zahrada, která je vybavena pro hraní, sportování i odpočinek.

Naše mateřská škola je zaměřena na enviromentální výchovu a rozvoj přirozeného pohybu dětí, proto se vydáváme na pravidelné vycházky a výlety do krásného okolí obce. Děti poznávají krajinu, názvy okolních kopců, květenu, zvířenu a zároveň posilují svou fyzickou zdatnost. Učíme se o proměnách přírody v jednotlivých ročních obdobích, o její ochraně. Povídáme si o významných místech, historických událostech i pověstech.

Dále MŠ nabízí dětem po celý rok bohatý program kulturní a společenský. Jsou to např. návštěvy divadla, knihovny, výstav či koncertů, dále exkurze a výlety na Policku a okolí. Přímo v MŠ pořádáme besídky, karneval, oslavy tradičních zvyků. Ve spolupráci se ZŠ zveme divadelníky s pohádkami „šitými nám přímo na míru" a další zajímavé hosty.

Naším přáním je vytvořit dětem co nejlepší podmínky, aby se v MŠ dobře cítily a rády se k nám vracely.

Ukázky interiéru:
herna
herna
herna
v herně
jídelna
jídelna
satna-1
šatna
umyvarna
umývárna