Co nás čeká na podzim

ZÁŘÍ

 • Odpolední setkání s rodiči s hrou Šipkovaná s opékáním (dle počasí)
 • Projekt: S kamarády kocoura Vavřince (spol. setkání s hrami s dětmi ze žďárské MŠ)
 • Oslava svátku Sv. Václava - pečení, vyrábění z přírodnin 26.-27.9.

dýně

ŘÍJEN

 • Sklízíme úrodu -  sběr jablek, kaštanů, žaludů (sušení na zimu)
 • Projekt: " Bramboriáda" - vycházka k poli, zpracování brambor
 • Drakiáda (dle počasí)
 • Podzimní výšlap k Čertovce (dle počasí)

LISTOPAD

 • Drakiáda - výroba a pouštění draků (dle počasí)
 • Projekt:  Krtek a uhlí - beseda s kominíkem
 • Divadlo v MŠ: dle nabídky

Termíny akcí jsou předpokládané a budou se upřesňovat dle aktuální situace.

Plán předchozích období:

Co nás čeká na jaře:

BŘEZEN

 • Projekt: Krtek a voda- Voda, voděnka 22.3.
 • Vynášení Moreny se ZŠ 24.3.
 • Den s Andersenem- čtení se školáky (poslední březnový týden + pá 31.3.)

DUBEN

 • Návštěva polické knihovny- st. děti  3.4.
 • Návštěva velikonoční výstavy v Dřevěnce
 • Divadlo v MŠ Žďár n. Met. -(st.děti)  21.4.
 • Projekt: Krtek a odpadky +úklid po okolí školy 20.-22.4. (dle počasí)
 • Čarodějnický slet pá 28.4. (dle počasí)

obrázek - jaro

KVĚTEN

 • Dílna ke svátku matek  3.-7.5.
 • Projekt: Krtek zahradníkem - setí ředkviček, hrášku na zahradě
 • Exkurze do zahradnictví
 • Bylinkářský týden -sběr léčivých bylin
 • Zahradní slavnost  29.5.

ČERVEN

 • Den Dětí - Šipkovaná a úkoly (dle počasí) 1.6-2.6.
 • Projekt: Krtek a výlety - výšlapy po okolí s poznáváním místních zajímavostí (dle počasí)
 • Akce a beseda se záchrannými orgány (dle nabídky)
 • Školkový výlet k oboře ve Velkých Petrovicích (dle počasí)
 • Rozloučení s předškoláky 29.6.

Termíny akcí budou dle potřeby upřesňovány.

Co nás čeká v zimě

PROSINEC

 • Mikulášská nadílka 5.12.
 • Návštěva vánoční výstavy - dle nabídky
 • Projekt Krtkoviny: Krtkovi a návštěva- besídka pro rodiče 13.12.
 • Vánoční nadílka v MŠ 21.12.

obrázek sněhuláka

LEDEN

 • Návštěva výstavy, muzea (dle aktuál. nabídky)
 • Projekt Krtkoviny: Krtek a hvězdy - povídání o vesmíru
 • Výšlapy ke krmelci s kaštany -
 • Závody na sněhu -sáně, pekáče (dle počasí)

ÚNOR

 • Plavecký výcvik pro předškoláky (zač. února)
 • Projekt Krtkoviny: Krtek a karneval - výzdoba, výroba masek
 • Dětský karneval - "Krtek a jeho kamarádi"   17.2.

Termíny akcí budou upřesňovány podle aktuální situace.