O naší škole

Naše škola nabízí dětem příjemné prostředí v budově, která v roce 1996 prošla celkovou rekonstrukcí, později byla v celé škole vyměněna okna a budova byla zateplena a vybavena plynovým vytápěním.
V přízemí se nachází prostory mateřské školy, školní jídelna a šatna. V patře máme školní družinu a třídy, které jsou vybaveny počítači s připojením na internet a interaktivními tabulemi.

Malé pojednání o výhodách malotřídní školy:

Lepší adaptace na školu: Budova školy je malá a přehledná, prvňáček se v ní rychle a snadno orientuje, nemá strach se po škole samostatně pohybovat. Dítě se v krátké době seznámí se všemi spolužáky, pedagogy i provozními zaměstnanci. Starší spolužáci bývají k mladším tolerantní, věkově smíšené skupiny jsou na málotřídkách samozřejmé a přirozené. Součástí naší školy je i škola mateřská, takže přechod předškoláčků do první třídy je zcela bezproblémový, neboť se prvňáčci se svými spolužáky i vyučujícími znají už před vstupem do základní školy.

Málotřídka lépe připraví na život: Děti totiž pracují ve skupinkách, jsou nuceny navzájem si pomáhat a zároveň se více spoléhat samy na sebe. Učitel vždy pracuje jen s jednou skupinkou dětí a ostatní musí pracovat samostatně. Každé dítě se časem naučí soustředit se jen na svou práci, podat co nejlepší výkon, aniž by ho k tomu někdo vybízel a stále jej kontroloval.

Každý podle svých sil a schopností: Málotřídka je výhodná jak pro dítě se sníženými rozumovými schopnostmi, tak i pro dítě mimořádně nadané. Učitel ve třídě s 25 žáky je schopný pracovat jen s průměrem. Méně nadané dítě mnohdy nestíhá a nechápe, nadané dítě se nudí, a pak vyrušuje a nedává pozor. Učitel na malé škole má možnost věnovat se skutečně každému dítěti zvlášť. Nejvíce se to projevuje u prvňáčků. Při čtení se v hodině každý dostane několikrát na řadu. Každý se dostane ke slovu. Práci učitel ihned kontroluje a malé dítě dostává okamžitě cennou zpětnou vazbu. Zatímco jeden teprve slabikuje, druhý už si dokáže sám přečíst knížku. A nakonec každý podle svých sil bez stresu a nervů dojde k cíli. A hlavně dostává dítě pevný základ, na kterém může dál stavět.

Skupinová práce: Trendem současné pedagogiky je skupinové vyučování. Na málotřídkách se už takto pracuje dávno. Děti jsou přirozeně ve třídě rozděleny podle věku. Dělíme je však i do skupin podle věku mentálního. Tak např. může dítě číst s vyšším ročníkem a to samé dítě při matematice pracuje s ročníkem nižším.

Okamžitá zpětná vazba: Při probírání nového učiva, např. gramatického jevu, má učitel vzhledem k malému počtu dětí v ročníku možnost okamžitě učivo procvičit a přesvědčit se, zda danému jevu všichni žáci dobře rozumí, případně zjistit kde, v čem a u koho jsou jaké problémy a na vzniklou situaci okamžitě reagovat.

Rozvoj komunikačních dovedností: Je prokázáno, že v málotřídkách mluví děti častěji a déle než na školách plnotřídních, kde je více žáků ve třídě. Komunikace mezi dětmi a dospělými bývá přirozená a otevřená, všichni se na škole mezi sebou znají a vládne zde příjemná rodinná atmosféra. Práce na málotřídní škole v sobě zahrnuje mnoho prvků alternativní pedagogiky, která je zaměřená na celkový rozvoj dítěte a oboustrannou komunikaci mezi učitelem a žákem, a z toho důvodu může být pro rozvoj dětí přínosná.

Ukázky školy
škola
interaktivní tabule
třída
leták EU peníze školám
Škola je zapojena do programu EU peníze školám.

V rubrice Aktuality a si můžete přečíst množství článků ze života školy.