Projekt Rovný přístup ke vzdělání v ZŠ a MŠ Bukovice

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání dětí a žáků, a to zejména v případě znevýhodněných skupin. Projekt přispěje ke zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích. Škola čerpá finanční podporu na tyto aktivity: personální podpora – školní asistent v MŠ a v ZŠ, vzdělávání pracovníků, inovativní vzdělávání žáků.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005108
Celková výše podpory: 889 720 Kč
Období realizace: 1.9.2023 – 31.8.2025

spolufinancováno Evropskou unií

ikona pdfPlakátek projektu Rovný přístup ke vzdělání v ZŠ a MŠ Bukovice

ikona pdfSpecifikace projektu

30.10.2023, Lenka Karpfová ,

Doučování žáků škol

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

doučování žáků škol - garanti

ikona pdf Plakátek projektu ke stažení.

13.4.2022, Lenka Karpfová ,

Projekt Šablony III pro ZŠ a MŠ Bukovice

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola, Bukovice, okres Náchod
Název projektu: „Šablony III. pro ZŠ a MŠ Bukovice“
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020208

Období realizace: 1. 9.2021 – 30.6.2023

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Z finančních prostředků v celkové výši 492 000,-Kč hradíme následující aktivity:

Mateřská škola

  • Školní asistent – personální podpora MŠ
  • Projektový den ve výuce

Základní škola

  • Školní asistent – personální podpora ZŠ
  • Projektový den ve výuce

ikona pdf Plakátek projektu ke stažení.


Projekt Šablony II pro ZŠ a MŠ Bukovice

Projekt ŠABLONY II. PRO ZŠ A MŠ BUKOVICE, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014335 je spolufinancován Evropskou unií.
Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.
Celková výše podpory: 931 700,- Kč.

ikona pdf Plakátek projektu ke stažení.