Aktuality základní školy

Úřední deska

Zápis do 1. třídy ZŠ

Zápis do naší školy proběhne v letošním roce ve středu 5.4. 2023. S sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, která je k dispozici na stránkách školy. Pokud spadáte bydlištěm pod jinou základní školu, kontaktujte nás prosím předem telefonicky.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno nejpozději 30.4.2023  na stránkách školy  a  u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které vám bude přiděleno u zápisu.  V Dokumentech školy je i Žádost o odklad školní docházky a Dotazník pro rodiče prvňáka, který je pro školu důležitý pro zápis údajů do školní matriky. 

Do školy se dostavte i s budoucím prvňáčkem, těšíme se na vás!

6.3.2023, Lenka Karpfová - Úřední deska, 2022-23

← Starší Novější →