Plán akcí 2022-2023

září 1. 9. slavnostní zahájení u zvoničky, sraz 7.30 před školou
  2. 9. seznamovací výlet
  7. 9. dopravní hřiště 4. roč. - odjezd 7.25 
  15. 9. pravděpodobný termín brigády zahrada školy
  20. 9. třídní schůzky bez dětí, společné 15.30
  27.9. nejde el. proud, nevaříme pro cizí strávníky
  28. 9. státní svátek
     
říjen 5. 10. primárně preventivní program
  26. -27. 10. podzimní prázdniny
  28. 10. státní svátek
     
listopad 18. 11. ředitelské volno
  27. 11. adventní neděle - rozsvěcení stromku
  29. 11. Divadlo Vánoční v ZŠ - 50,- Kč
     
prosinec 5. 12. mikulášská nadílka v ZŠ
  23. 12. - 2. 1. vánoční prázdniny
     
leden 31. 1.  začátek plavání - 3., 4. a 5.roč
  31. 1. ukončení 1. pololetí
     
únor 3. 2. pololetní prázdniny
     
  15.2. třídní kola recitačních soutěží
  16. 2. karneval od 9.30
  20. 23. - 26. 2. jarní prázdniny
     
březen 17. 3. Matematický klokan
  24. 3. vynášení Moreny 9.00 od školy
  24. 3. div. představení Sedmero krkavců 10.30 Police
  31. 3. Noc s Andersenem 
     
duben 5. 4. zápis do 1.třídy
  6. 4. velikonoční prázdniny
  od 18. 4. konzultace učitel-rodič-dítě, čas podle domluvy
  21. 4. krajské kolo recitační soutěže
  26.4. projektový den - V lese
  27. 4. primárně prevent. program 1. - 3. roč.
     
květen 14. 5. vítání občánků na obecním úřadě
  19. 5. 16h Zahradní slavnost
  25. 5. přírodovědná soutěž
     
červen 5. 6. výlet 5.ročník
  7. 6. den s lesníkem - Zděřina
  27. 6. školní výlet