Plán akcí 2023-2024

září 4. 9. slavnostní zahájení u zvoničky, sraz 8.00 před školou
  5. 9. zahájení plavání 3.,4.,5.roč.
  6. 9. dopravní hřiště 4. roč. - odjezd 7.25 
  11. 9. změna rozvrhu 3.,4.,5.roč - plavání vždy ve středu od 7.30
  21. 9. třídní schůzky bez dětí, společné 15.30
  28.9. státní svátek
  29. 9. ředitelské volno
     
říjen 5.10. program primární prevence 1.,2.,3. roč.
  5.10. ŠD návštěva scriptoria Broumov
  12.10. program primární prevence 4.,5. roč.
  24.10. den otevřených dveří
     
  26. -27. 10. podzimní prázdniny
listopad 20.-24.11. schůzky učitel-rodič-dítě
     
prosinec 3.12. rozsvěcení vánočního stromu před úřadem
  5. 12. mikulášská nadílka v ZŠ
  23. 12. - 2. 1. vánoční prázdniny
leden    
  31. 1. ukončení 1. pololetí
     
únor 2. 2. pololetní prázdniny
     
     
  9. 2. karneval od 9.30
     
     
březen    
     
     
     
     
duben    
     
     
     
     
     
     
květen    
     
     
     
červen