Plán akcí 2021-2022

únor 4.2. pololetní prázdniny
  10.2. třídní kola recitačních soutěží
    karneval od 9.30 - téma Živly
  14.-20.2. jarní prázdniny
     
březen 1.3. začátek plavání pro 3. a 4. ročník
  4.3. 8.30 divadlo Mauglí v ŠD
  3.3. recitační soutěž školní kolo 10.00
  16.3. přednáška o zdravé výživě
  18.3. matematický klokan 7.30
  25.3. projektový den Laboratoř barev
duben 1.4. vynášení Moreny 9.30 
  1.4. Noc s Andersenem 17.15
  7.4. zápis do 1.třídy
  14.-18.4. velikonoční prázdniny
  20.4. dopravní hřiště 4. a 5.ročník
  6.4. Jeden svět - kino Police od 8.00, 10.00
  18.-24.4. konzultace učitel-rodič-dítě
květen 20.5. 16h Zahradní slavnost
  26.5. přírodovědná soutěž
  9.5. návrat k původnímu rozvrhu - bez plavání