Plán akcí 2022-2023

září 1. 9. slavnostní zahájení u zvoničky, srac 7.30 před školou
  2. 9. seznamovací výlet
  7. 9. dopravní hřiště 4. roč. - odjezd 7.25 
  15. 9. pravděpodobný termín brigády zahrada školy
  20. 9. třídní schůzky bez dětí, společné 15.30
  27.9. nejde el. proud, nevaříme pro cizí strávníky
  28. 9. státní svátek
     
říjen 5. 10. primárně preventivní program
  26. -27. 10. podzimní prázdniny
  28. 10. státní svátek
     
listopad 18. 11. ředitelské volno
  27. 11. adventní neděle - rozsvěcení stromku
  29. 11. Divadlo Vánoční v ZŠ - 50,- Kč
     
prosinec 5. 12. mikulášská nadílka v ZŠ
  23. 12. - 2. 1. vánoční prázdniny
     
leden 31. 1.  začátek plavání - 3., 4. a 5.roč
  31. 1. ukončení 1. pololetí
     
únor 3. 2. pololetní prázdniny
  6. 2.  začíná plavání 1., 2. ročník
    třídní kola recitačních soutěží
  17. 2. karneval od 9.30
  20. 23. - 26. 2. jarní prázdniny
     
březen   začátek plavání pro 3. a 4. ročník
    recitační soutěž školní kolo 1
    přednáška o zdravé výživě
    matematický klokan
     
duben   vynášení Moreny 
    Noc s Andersenem 
    zápis do 1.třídy
    velikonoční prázdniny
    dopravní hřiště 4. a 5.ročník
     
    konzultace učitel-rodič-dítě
květen   16h Zahradní slavnost
    přírodovědná soutěž
     
     
červen