Plán akcí 2023-2024

září 4. 9. slavnostní zahájení u zvoničky, sraz 8.00 před školou
  5. 9. zahájení plavání 3.,4.,5.roč.
  6. 9. dopravní hřiště 4. roč. - odjezd 7.25 
  11. 9. změna rozvrhu 3.,4.,5.roč - plavání vždy ve středu od 7.30
  21. 9. třídní schůzky bez dětí, společné 15.30
  28.9. státní svátek
  29. 9. ředitelské volno
říjen 12.10. program primární prevence 4.5. roč.
  5.10. ŠD návštěva scriptoria Broumov
  19.10. program primární prevence 1.2.3. roč.
  24.10. den otevřených dveří
  26. -27. 10. podzimní prázdniny
  30. 10. beseda M. Rudolfová
listopad 9. 10. projektový den s geologem
  14. a 15. 11. galerie Lapidárium Broumov
  20.-24.11. schůzky učitel-rodič-dítě
prosinec 3.12. rozsvěcení vánočního stromu před úřadem
  5. 12.

mikulášská nadílka v ZŠ

  20.12. zpívání pro rodiče v kostele Police n.M. 16.30
  21.12. divadlo v ŠD v 9.00
  22.12. vánoční besídka a nadílka ve škole
     
  23. 12. - 2. 1. vánoční prázdniny
leden 31. 1. ukončení 1. pololetí
únor 2. 2. pololetní prázdniny
  9. 2. karneval od 9.30
  22.2. recitační soutěž školní kolo
  26.2.-3.3. jarní prázdniny
březen 15.3. vynášení Moreny 9.00
  17.3. Matematický Klokan
  19.3. divadel.představení v ZŠ
  22.3. noc s Andersenem
     
duben 10.4. zápis do 1.ročníku
  22.-26.4. konzultace učitel-rodič-dítě
  9.4. projektový den - Malí savci
  10. 4. Jeden svět na školách
  12.4. primární prevence 4. a 5. roč
  19.4. primární prevence 1, 2. a 3. roč
     
květen 16.5. přírodovědná soutěž
  24.5. zahradní slavnost
  30.5. divadlo O veverce Zrzečce - 1.-3.roč.
     
červen 3.6. den dětí ve škole
  4.6. den s lesníkem 1.-3.roč na Žděřině
  6.6. vybíjená Babí - vybrané děti
  19.6. fotografování
  18.6. školní výlet
  26.6. běh/chůze na Křižák